Blog sobre accidents de trànsit

Que és el Consorci de Compensació d’Assegurances? El Consorci de Compensació d’Assegurances és una entitat publica al servei del sector assegurador. Es troba adscrita al Ministeri d’Economia i Competitivitat i posseeix personalitat jurídica pròpia. Quan es contracta una assegurança de danys propis o a tercers ampliat amb...

¡Llámanos!