CALCULAR INDEMNITZACIÓ PER ACCIDENT DE TRÀNSIT ANTERIOR 2016


SANITAT EN LES LESIONS

Calculadora d'indemnitzacions actualitzada amb el “Barem d'accidents de trànsit del 2014”

Calculadora d’indemnitzacions actualitzada

Barem d’accidents de trànsit del 2014

La nostra calculadora d’indemnitzacions per accidents és una eina que permet, als lesionats en un accident de trànsit, obtenir una valoració aproximada de l’indemnització que pogués correspondre-li.

El càlcul obtingut, ja sigui per incapacitat temporal o per lesions permanents, es correspon a l’indemnització bàsica pels supòsits esmentats. En el propi “sistema per la valoració dels danys i perjudicis causats a les persones en accidents de circulació” s’estableixen diversos factors de correcció sobre l’esmentada indemnització bàsica. Així, per exemple, l’indemnització bàsica pot veure’s incrementada en virtut del nivell d’ingressos de la víctima per treball personal, pel fet de que la lesió constitueixi una incapacitat per l’ocupació o activitat habitual de la víctima, per danys morals complementaris, etc.. Tant en aquests supòsits, com en altres com indemnitzacions per mort, grans invàlids, lucre cessant, danys materials (aliens al vehicle), despeses derivades de l’accident, seqüeles concurrents, etc., estem a la seva disposició per ajustar més el càlcul de la seva indemnització.

Per això no dubti a contactar amb nosaltres, sense cap compromís per la seva part.

Ha patit un accident de trànsit?
Consulti’ns gratis


Exemple de càlcul d'indemnització per lesions en un accident

Calcular indemnització per lesions en accident de trànsit

La quantia de les indemnitzacions s’estableix segons el sistema per la valoració dels danys i perjudicis causats a les persones en accidents de circulació (Llei sobre la Responsabilitat Civil i Assegurança en la Circulació de Vehicles a Motor aprovada pel Reial Decret Legislatiu 8/2004, de 29 d’octubre).

Al objecte d’explicar com s’ha de calcular una indemnització per lesions derivades d’un accident de trànsit utilitzarem el següent exemple:

Robert Guardiola Pérez, de 36 anys, fuster de professió amb uns ingressos nets anuals de 28.000€, va patir lesions al seu genoll esquerre arrel d’un accident de trànsit, quan la furgoneta que conduïa va ser col·lisionada per un cotxe que no va respectar la preferència de pas del Robert. Degut a la gravetat de les mateixes va requerir d’una intervenció quirúrgica, estant hospitalitzat durant 14 dies, romanent de baixa laboral durant un total de 158 dies i a partir dels quals va estar realitzant un tractament rehabilitador durant uns altres 93 dies, després dels quals li varen donar l’alta mèdica.
Després d’aquesta alta mèdica el Robert pateix una limitació en la mobilitat del genoll afectat que li causa dolor i li impedeix realitzar la totalitat de les tasques pròpies de la seva professió de fuster.

Anem a calcular l’indemnització que li correspon al Robert:

Indemnització por incapacitat temporal:

Segons Taula V::
14 Dies hospitalaris X 71,84€/dia = 1.005,76€
144 Dies impeditius X 58,41€/dia = 8.411,04€
93 Dies no impeditius X 31,43€/dia = 2.922,99€
Total indemnització por incapacitat temporal: 12.339,70€

Indemnització per lesions permanents:

Per quantificar el número de punts de cada seqüela haurem d’acudir a la Taula VI:

Limitació flexió genoll: 8 Punts de seqüela
Material d’osteosíntesis: 3 Punts de seqüela
Gonàlgia posttraumàtica: 5 Punts de seqüela
Perjudici estètic lleuger (cicatriu): 6 Punts de seqüela

Segons Taula III:
Total punts de seqüeles funcionals: 16 X 1.105,04€ = 17.680,64€
Total punts de seqüeles estètiques: 6 X 877,97€ = 5.267,82€
Subtotal indemnització per lesions permanents: 22.948,46€

Factores de correcció (segons Taula IV):
Per perjudici econòmic: 10% de 22.948,46€ = 2.294,85€
Per incapacitat permanent parcial per les seves activitats habituals: 19.172,54€
Total indemnització per lesions permanents: 44.415,8

TOTAL INDEMNITZACIÓ PER LESIONS AL ROBERT: 56.755,55€

¡Llámanos!