Avís Legal

La utilització o accés a la present pàgina web https://accigest.com (des d’ara Web) suposa de forma automàtica l’adquisició de la condició d’usuari i l’acceptació d’aquest del total de les condicions i disposicions establertes en el present Avís Legal .

Identitat del titular d’aquesta pàgina web

El titular de la present web és:

  • Accigest Indemnitzacions per Accidents S.L.
  • Adreça postal: Ctra / Montcada 185, local 2, 08221 Terrassa (Barcelona)
  • Núm. Telèfon: 937224702
  • Correu electrònic: info@accigest.com

Legislació

Les relacions entre aquesta web i el titular de la mateixa amb els usuaris es regeixen per la legislació i jurisdicció espanyoles a tots els efectes.

Utilització del web

Els usuaris sempre que es faci amb finalitats informatives i ús personal podran imprimir i veure els continguts de la present pàgina web. Quedarà prohibida la seva utilització amb fins il·lícits, antijurídics, comercials i immorals. A més aquests continguts no poden ser ni modificats ni alterats de cap manera.

El titular es reserva el dret de completar, afegir, suprimir o modificar qualsevol dels continguts publicats en la present pàgina web sense previ avís i en qualsevol moment.

Els usuaris hauran de respectar els termes i condicions recollides en el present Avís Legal així com els establerts en l’ordenament jurídic en vigor.

Així mateix, els usuaris no podran utilitzar la present web de manera que causin danys o s’inutilitzi parcialment o totalment la mateixa. Tampoc podran alterar o modificar els seus continguts, codi font o disseny, ni danyar o alterar els equips del titular de la pàgina web o els programes, fitxers, etc … que aquest pogués tenir.

El titular en cap cas es responsabilitzarà de les opinions realitzades per usuaris i col·laboradors en la present web.

La direcció de correu que figura a la present web no podrà ser utilitzada amb finalitats comercials per a l’enviament de publicitat tret que aquesta hagi estat sol·licitada explícitament pel titular del web.

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els drets de propietat intel·lectual i industrial tant de la web accigest.com com dels seus continguts pertanyen al titular de la present pàgina web. Per això queda prohibida la seva reproducció, distribució, divulgació, còpia i transformació que es pugui realitzar amb els continguts, fins i tot citant les fonts excepte consentiment exprés del titular del web.

Totes les marques comercials o signes distintius continguts en la present web estan protegits per llei, l’accés dels usuaris en cap cas suposa la concessió de cap dret sobre aquests drets de propietat intel·lectual i industrial.

Protecció de dades personals

En compliment del que disposa l’article 5 i 6 la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) s’informa a l’usuari de la present web que totes les seves dades que ens faciliti a través dels formularis seran incorporades en un fitxer, creat i mantingut per Accigest. Prestant el seu consentiment exprés per a la recepció de comunicats de caràcter comercial i serveis que pugui oferir el titular de la present pàgina web.

La confidencialitat de les seves dades personals sempre serà respectada.

Tot usuari podrà exercir el seu dret d’oposició, rectificació o cancel·lació dirigint-se mitjançant instància escrita a l’adreça de correu electrònic o postal que figura a l’apartat “Identitat del titular d’aquesta pàgina web” del present Avís Legal.