secuelas-temporales

Indemnització per lesions temporals en accidents de trànsit

Si arran d’un accident de trànsit ha patit lesions que després d’haver rebut l’oportú tractament mèdic s’han curat o estabilitzat, vostè ha de saber que li correspon una indemnització per les lesions temporals i en aquest apartat li ensenyarem com s’han de valorar i quantificar.

Abans haurem de fer un incís doncs dins de l’apartat del barem de trànsit que tracta sobre les indemnitzacions per lesions temporals ens trobem amb el polèmic Article 135, aquest tracta sobre la indemnització per traumatismes menors de la columna vertebral, entre d’altres l’esquinç cervical. Aquest tipus de traumatismes si només es diagnostiquen en base a la manifestació de l’existència del dolor per part del propi lesionat s’indemnitzaran com lesions temporals sempre que es compleixin una sèrie de criteris de causalitat:Lesions temporals per accidents de trànsit

  • Criteri d’exclusió: Que el fet lesiu provingui de l’accident.
  • Criteri cronològic: Que es manifestin els símptomes en el termini de 72 hores des del moment de l’accident o que el lesionat rebi assistència mèdica dins d’aquest termini.
  • Criteri topogràfic: Que hi hagi relació entre la zona corporal afectada i la lesió soferta.
  • Criteri d’intensitat: Que hi hagi relació entre la intensitat de l’accident i la lesió.

En aquest mateix article es determina que la seqüela derivada d’un traumatisme cervical menor només s’indemnitzarà si existeix un informe concloent que l’acrediti. Molt possiblement la interpretació i significat d’aquest adjectiu “concloent” serà punt de conflicte entre asseguradores i advocats de lesionats.

En el nou barem, les indemnitzacions per lesions temporals es troben recollides a la Taula 3, la qual conté 3 apartats: perjudici personal bàsic, perjudici personal particular i perjudici patrimonial. Vegem:

 

PERJUDICI PERSONAL BÀSIC PER LESIONS TEMPORALS (TAULA 3.A)

Es tracta del perjudici patit des de l’ocurrència de l’accident de trànsit fins a la finalització del procés curatiu o fins la seva estabilització i s’indemnitza a raó de 30 euros per dia.

 

Per calcular el número de dies transcorreguts entre dos dates utilitza la nostra calculadora de dies.

 

PERJUDICI PERSONAL PARTICULAR PER LESIONS TEMPORALS (TAULA 3.B)

Es tracta del perjudici moral produït per la pèrdua temporal de qualitat de vida quan la víctima es veu impedida o limitada en la seva autonomia personal i / o per cada intervenció quirúrgica.

– En el cas de la pèrdua de qualitat de vida temporal es distingeixen tres graus en els quals s’inclou la indemnització per perjudici bàsic:

  • Dies de perjudici molt greu: Quan el lesionat perd de forma temporal la seva autonomia personal per dur a terme pràcticament la totalitat de les “activitats essencials de la vida ordinària” s’indemnitza a raó de 100 euros per dia.

Exemple: L’ingrés en una unitat de cures intensives (UCI).

  • Dies de perjudici greu: Quan el lesionat perd de forma temporal la seva autonomia personal per realitzar la major part de les “activitats essencials de la vida ordinària” o de les seves “activitats específiques de desenvolupament personal” s’indemnitza a raó de 75 euros per dia.

Exemple: L’estada hospitalària.

  • Dies de perjudici moderat: Quan el lesionat perd de forma temporal la seva autonomia personal per dur a terme una part rellevant de les seves “activitats específiques de desenvolupament personal” s’indemnitza a raó de 52 euros per dia.

Exemple: La incapacitat per desenvolupar l’activitat laboral.

En aquest sentit, cal recordar que les “activitats essencials de la vida ordinària” principalment són menjar, beure, rentar-se, vestir-se, seure, aixecar-se i anar a dormir, controlar els esfínters, desplaçar-se, realitzar tasques domèstiques, manejar dispositius, prendre decisions i altres activitats anàlogues. I les “activitats específiques de desenvolupament personal”, són aquelles relatives al gaudi o plaer, a la vida de relació, a l’activitat sexual, l’oci i l’esport, a la formació i al treball.

Tabla 3B perjudici particular per lesions temporals en accidents de trànsit

Taula 3B perjudici particular per lesions temporals en accidents de trànsit

 

– En el cas que el lesionat en l’accident de trànsit s’hagi de sotmetre a una o diverses intervencions quirúrgiques, aquest podrà obtenir una indemnització per cada intervenció que oscil·larà entre 400 i 1.600 euros segons ja vam poder veure en la següent entrada del nostre blog.

 

Advocats accidents trànsit

 

PERJUDICI PATRIMONIAL PER LESIONS TEMPORALS (TAULA 3.C)

Com ja hem vist en altres ocasions, el dany patrimonial es divideix en dany emergent i lucre cessant (Article 141, 142 i 143):

 

DANY EMERGENT CAUSAT PER LESIONS TEMPORALS:

Es tracta de les despeses d’assistència sanitària, pròtesis, ortesis i productes de suport que necessiti el lesionat fins a la seva curació o estabilització lesional per indicació mèdica.

Aquestes despeses podran ser abonades per les companyies asseguradores directament als centres sanitaris.

Exemple: Factures mèdiques, despeses de farmàcia, crosses, collarí, desplaçaments per assistir a cites mèdiques i / o rehabilitació, etc.

I si la lesió fa incrementar els costos de mobilitat del lesionat i els desplaçaments de familiars per atendre’l a ell o als familiars dels que s’ocupava, llavors també hauran de ser rescabalats sempre que siguin raonables i justificats.

 

LUCRE CESSANT CAUSAT PER LESIONS TEMPORALS:

En aquest cas, parlem de la pèrdua o disminució temporal dels ingressos que provenen de la feina.

Per al seu càlcul, es tindran en compte els ingressos rebuts en el període anàleg de l’any anterior a l’accident o la mitjana dels rebuts en els tres anys anteriors si aquesta és superior. No obstant això, hauran de deduir-se les prestacions públiques que rebi per aquest fet (com les prestacions per incapacitat temporal de la Seguretat Social).

En el cas dels amos o mestresses de casa, és a dir, si el lesionat es dedicava en exclusiva a les tasques de la llar, llavors s’ha d’estimar el valor d’aquesta dedicació, partint de la quantitat diària d’un salari mínim interprofessional anual fins a l’import màxim d’una mensualitat si el mateix s’ha curat sense seqüeles o si ha tingut seqüeles iguals o inferiors a 3 punts. I si les seqüeles són superiors, s’estarà al que disposa l’article 131, el qual ja vam veure en l’entrada anterior.

 

EXEMPLE:

Calcular la indemnització per lesions temporals d’un motorista lesionat en accident de trànsit que va estar ingressat un dia a la UCI, va romandre un mes ingressat a l’hospital i una vegada va ser donat d’alta hospitalària, va estar 5 mesos més de baixa laboral i havent-se incorporat de nou a la feina, va continuar realitzant rehabilitació fins a ser donat d’alta mèdica a 2 mesos més tard. Tot això, tenint en compte que els ingressos nets de les seves nòmines es van veure reduïts en un 25%, passant a cobrar 825 euros en lloc dels 1.100 euros que cobrava anteriorment a sol·licitar la baixa laboral.

La indemnització es desglossaria de la següent manera:

1 dia molt greu X 100,00 € = 100,00 €

30 dies greus X 75,00 € = 2.250,00 €

153 dies moderats X 52,00 € = 7.956,00 €

61 dies bàsics X 30,00 € = 1.830,00 €

Despeses de farmàcia (tiquets medicines) = 82,00 €

Despeses de desplaçament a rehabilitació amb autobús i taxi (tiquets T-10 i taxi) = 550,00 €

LUCRE CESSANT = 275,00 € (25% de 1.100 €) X 6 mesos de baixa laboral = 1.650 €

TOTAL INDEMNITZACIÓ PER LESIONS TEMPORALS: 14.418,00 €

 

Preguntes freqüents

 

Quina diferència hi ha entre els dies de perjudici bàsic i els dies de perjudici moderat?

Els dies de perjudici bàsic són aquells que transcorren des de la data de l’accident fins al final del procés curatiu, mentre que els dies de perjudici moderat són aquells en què el lesionat perd temporalment la possibilitat de dur a terme una part rellevant de les seves activitats específiques de desenvolupament personal (per incapacitat per desenvolupar l’activitat laboral). Si necessites més informació fes clic aquí.

Quines són les activitats específiques de desenvolupament personal?

Són aquelles relatives al gaudi o plaer, a la vida de relació, a l’activitat sexual, l’oci i l’esport, a la formació i al treball. Per més informació entra a la nostre web.

És indemnitzable una intervenció quirúrgica duta a terme a conseqüència de les lesions sofertes en un accident de trànsit?

Si, és indemnitzable pel mateix fet de veures sotmès a una intervenció quirúrgica, a banda dels dies greus o molt greus que pugui generar aquesta intervenció quirúrgica. Per a més informació sobre aquests tipus d’indemnitzacions fes clic aquí.

He d’accedir a ser visitat pel perit metge de la companyia d’assegurances del responsable de l’accident?

Si, has d’accedir a ser visitat i a prestar la col·laboració necessària, tot això segons el que disposa l’article 37 del Barem d’Autos en què es regulen els deures recíprocs de col·laboració. Si necessites més informació sobre el peritatge fes clic aqui.

*Nota important: En el present article s’han aplicat imports del barem de l’any 2016, per conèixer els imports actualitzats pots utilitzar la nostra calculadora d’indemnitzacions.

 

Els advocats especialistes en accidents de trànsit d’Accigest quedem a la seva disposició per qualsevol tipus de consulta relativa al seu accident de trànsit.

Sense comentaris

Escriu un comentari

¡Llámanos!