Reclamació d’indemnització per sinistre total

Han declarat el teu vehicle sinistre total? Tenim la millor solució

Si ha arribat fins aquí, segurament sigui perquè la companyia d’assegurances li ha comunicat que han declarat el seu cotxe o moto sinistre total, després d’haver patit un accident de trànsit. Si vol saber el que això significa i la millor solució pel seu cas en concret, li interessarà seguir llegint.

A grans trets, un vehicle és declarat sinistre total quan després d’un accident el valor de reparació del mateix és superior al valor del propi vehicle.

En aquesta situació els seus drets seran uns o uns altres depenent de si ha estat o no el responsable de l’accident, i de si el vehicle es trobava assegurat a Tot Risc o a Tercers.

Segueixi els següents passos, nosaltres l’ajudarem:

1
Qüestionari
2
Entrada de dades
3
Enviament de documentació
4
Final
Has patit tu o algun ocupant del vehicle lesions?

Si algun ocupant del vehicle ha patit lesions has de saber que la reclamació de la indemnització per la pèrdua total del vehicle o la reclamació de la seva reparació pot sortir-te gratis.

Omple les següents dades i un gestor especialista es posarà en contacte amb tu de forma immediata per a informar-te dels nostres serveis o si ho prefereixes truca’ns al 630202144:

(*) Camps obligatoris
Has tingut la culpa de l’accident?
Tens l’assegurança a tot risc?
Què prefereixes fer?
 • Reclamar la màxima indemnització sense quedar-me amb les restes del vehicle.
 • Reclamar la màxima indemnització quedant-me amb les restes del vehicle.
 • Reparar el vehicle i posteriorment reclamar el cost d’aquesta reparació.
 • Reclamar el cost de reparació del vehicle sense haver-lo reparat.

Per conèixer millor els avantatges i inconvenients de cada opció visita aquest "enllaç".

Lamentem comunicar-te que no tens dret a cap indemnització pels danys causats al teu vehicle.

Tens ja oferta del vehicle?
Format: Només utilitzar “.” per separar els decimals.
(Inclòs el valor de les restes si t’ho han desglossat.)
SI ACONSEGUIM UNA OFERTA SUPERIOR A L’ACTUAL TAN SOLS COBREM 150 €!
 • - Accigest s’encarregarà de realitzar tots els tràmits extrajudicials oportuns per aconseguir la màxima indemnització per el teu vehicle en el menor temps possible.
 • - Només hauràs abonar 150 € IVA inclòs un cop hagis rebut la indemnització si tu surts beneficiat (en un import superior als 150 € esmentats) respecte a l’oferta actual.
PER NOMÉS 150 € ET GARANTIM LA MÀXIMA INDEMNITZACIÓ!
 • - Accigest s’encarregarà de realitzar tots els tràmits extrajudicials oportuns per aconseguir la màxima indemnització pel teu vehicle en el menor temps possible.
 • - Només hauràs d’abonar 150 € IVA inclòs un cop hagis rebut la indemnització.
Tens ja oferta d’indemnització del vehicle?
Format: Només utilitzar “.” per separar els decimals.
(Inclòs el valor de les restes si t’ho han desglossat.)
NOMÉS COBREM 150 € SI ACONSEGUIM UNA OFERTA SUPERIOR A L’ACTUAL I TU SURTS GUANYANT!
 • - Accigest s’encarregarà de realitzar tots els tràmits extrajudicials oportuns per aconseguir la màxima indemnització pel teu vehicle en el menor temps possible.
 • - Només hauràs d’abonar 150 € IVA inclòs un cop hagis rebut la indemnització si tu surts beneficiat respecte a l’oferta actual.
PER NOMÉS 150 € ET GARANTIM LA MÀXIMA INDEMNITZACIÓ!
 • - Accigest s’encarregarà de realitzar tots els tràmits extrajudicials oportuns per aconseguir la màxima indemnització pel teu vehicle en el menor temps possible.
 • - Només hauràs d’abonar 150 € IVA inclòs un cop hagis rebut la indemnització.

Omple les següents dades i un gestor especialista es posarà en contacte amb tu de forma immediata per a informar-te dels nostres serveis o si ho prefereixes truca’ns al 630202144:

(*) Camps obligatoris
Algun ocupant diferent del conductor ha patit lesions?

Omple les següents dades i un gestor especialista es posarà en contacte amb tu de forma immediata per a informar-te dels nostres serveis o si ho prefereixes truca’ns al 630202144:

(*) Camps obligatoris
(*) Camps obligatoris

Puja la següent documentació:

Fitxa tècnica (*):
Permís circulació (*):
Condicions generals de la pòlissa (*):
Condicions particulars de la pòlissa (*):
Declaració amistosa i/o atestat de la policia:
Peritatge i/o pressupost de reparació del vehicle
Fotos del vehicle
Document acreditatiu de l’oferta actual (si no va ser verbal) (*):
(*) Camps obligatoris
Màxim tamany del arxius: 200M
Arxius permesos: png, jpg, jpeg, pdf, docx, doc, odt

La documentació ja ha estat enviada.

Vols tornar a enviar la documentació?

Formalització de l’encàrrec

Revisa a continuació les condicions del contracte i si estàs d ‘acord amb elles prem “Generar contracte”. Automàticament el rebràs al teu compte de correu amb les indicacions pertinents per a procedir a la signatura.Consultar gratis a un advocat especialista en accidents

Vegem els diferents supòsits:

Sinistre total per accident sense culpa

Tenia el cotxe aparcat i l’han copejat o simplement ha tingut un accident sense cap culpa i, de cop i volta, ex trobes sense cotxe i, per si això fos poc, la seva companyia d’assegurances li ha comunicat que l’han declarat sinistre total.

Obrim en aquest punt un parèntesi per explicar que, en el cas que el seu vehicle estigui assegurat a Tot Risc, tindrà dret a ser rescabalat per la seva pròpia companyia pel valor pactat a la pòlissa (veure següent apartat SINISTRE TOTAL PER ACCIDENT AMB CULPA). Si considera que aquesta indemnització no rescabala la totalitat de danys i perjudicis causats, serà aplicable també el que es disposa a continuació.

Així doncs, després de la comunicació de sinistre total, s’estarà preguntant quins drets té i com pot exercir-los, però abans d’explicar-li és necessari que conegui contra qui haurà d’exercir-los. Encara que sembli sorprenent, la majoria de les vegades, en virtut dels Convenis CIDE, ASCIDE, CICOS subscrits per les principals companyies asseguradores, en cas de sinistre qui pagarà extrajudicialment la reparació o la indemnització per la pèrdua total del seu vehicle serà la seva pròpia companyia d’assegurances, encara que l’accident no hagi estat culpa seva. Únicament s’haurà de reclamar a la companyia del responsable de l’accident quan no siguin aplicables els esmentats convenis o quan aquesta reclamació s’hagi de fer judicialment.

Dit això, hauria de tenir clar que la seva companyia d’assegurances no l’ajudarà a aconseguir la màxima indemnització, doncs a la majoria dels casos serà ella mateixa la que haurà d’abonar-se-la.

Quan la culpa no hagi estat seva, legalment, estarem en el que es disposa a l’Article 1.902 del Codi Civil que diu:

El que per acció o omissió causa un dany a un altre intervenint culpa o negligència, està obligat a reparar el dany causat.

El termini de prescripció per efectuar la reclamació al responsable de l’accident és d’un any des de la data del sinistre segons el que es disposa a l’Article 1.968 del Codi Civil.

Convé considerar que segons l’Article 20 de la Ley de Contrato de Seguro la companyia asseguradora incorrerà en interessos de mora quan “…no hagués complert la seva prestació en el termini de tres mesos des de la producció del sinistre…”.

Bé, anem al que interessa, si han declarat el seu vehicle sinistre total, té aquestes quatre opcions:

1- Reclamar la màxima indemnització sense quedar-me amb les restes del vehicle:

Aquesta és la millor opció si vol oblidar-se del vehicle accidentat i reclamar la màxima indemnització, la qual hauria de permetre-li comprar un altre cotxe o moto de similars característiques.

Ha de saber que, en aquest cas, té dret a reclamar una indemnització corresponent al valor venal del vehicle sinistrat més el trenta per cent d’aquest import com a valor d’afecció, en el cas que el vehicle en qüestió sigui un turisme o una motocicleta (el percentatge del valor d’afecció pot variar segons criteris jurisprudencials de cada zona).

El valor resultant, a la majoria de casos, serà similar al valor de mercat del vehicle, és a dir, al preu de compra d’aquest vehicle al mateix moment de l’accident. Si el valor resultant fos molt inferior al valor de mercat s’hauria de realitzar la reclamació sobre la base de l’esmentat valor de mercat del vehicle.

El valor venal és l’import que s’obtindria per la venda del vehicle al moment de l’accident, per conèixer aquest valor haurem d’acudir a empreses especialitzades en taxacions de vehicles com poden ser Ganvam o Eurotax.

A forma d’exemple, a continuació pot veure el valor venal d’un cotxe en concret:

Valor venal cotxe

L’accés a aquestes taules de valoració és restringit, solament tenen accés els associats a les mateixes (tallers mecànics, gabinets pericials, companyies d’assegurances, despatxos d’advocats, etc.). S’ha de tenir en compte que els valors que consten a les taules publicades pel Ministeri d’Hisenda en quant a la valoració de vehicles no són els que s’han d’aplicar per a aquest menester.

Per exemple si el valor venal del teu vehicle és de 2.000€ et pertanyerà la següent indemnització:

2.000€ (valor venal) + 600€ (30% del valor venal com a valor d'afecció) = 2.600€

Si la companyia no vol quedar-se amb les restes del vehicle, haurà de facilitar-li una oferta vinculant pels mateixos d’alguna empresa especialitzada o desballestament. D’aquesta manera, cobrarà el valor de les restes per part del desballestament i la companyia li abonarà el total de la indemnització menys l’import de les restes ja cobrat.

POSSIBLE PROBLEMA:

 • Segurament la companyia li traslladi una oferta a la baixa tenint en compte solament el valor venal, sense considerar el valor d’afecció.

CLICKI I  DESCOBREIXI LA SOLUCIÓ

2- Reclamar la màxima indemnització quedant-me amb les restes del vehicle:

Aquesta opció és la millor si vol quedar-se el vehicle tal i com està ara per vendre’l o per reparar-lo pel seu compte, i a més reclamar la indemnització pertinent.

Ha de saber que, com al cas anterior, té dret a reclamar una compensació que serà el valor venal del vehicle sinistrat més el trenta per cent d’aquest valor com a valor d’afecció, tot i que en aquest cas a aquesta indemnització se li restarà el valor de les restes que et faciliti la companyia mitjançant una oferta vinculant.

Per exemple, posem que el valor venal del vehicle segueix sent de 2.000€, com al cas anterior, i que el valor de les restes (del cotxe tal com està ara) és de 250€:

2.000€ (valor venal) + 600€ (30% del valor venal com a valor d'afecció) - 250€ (valor de restes) = 2.350€

POSSIBLE PROBLEMA:

 • Segurament la companyia li traslladi una oferta a la baixa tenint en compte solament el valor venal, sense considerar el valor d’afecció.

CLICKI I  DESCOBREIXI LA SOLUCIÓ

3- Reparar el vehicle i posteriorment reclamar el cost d’aquesta reparació:

Si el que vol és reparar el seu vehicle, el més aconsellable és que avanci l’import de la factura d’aquesta reparació per posteriorment reclamar el pagament d’aquest import a la companyia asseguradora, primer extrajudicialment i en última instància per la via judicial en base a l’Article 1.902 del Codi Civil. En tots dos casos, es considera que el document que acredita de forma fefaent el fet d’haver-se dut a terme la reparació és la factura i el seu corresponent rebut.

Aquesta reclamació gairebé sempre acaba de forma satisfactòria, però quan el valor de reparació excedeix molt al valor del vehicle existeix el risc que el jutge l’estimi com una operació anti-econòmica i només pugui recuperar part de l’import de la factura.

Sinistre total accident de trànsit

POSSIBLES PROBLEMES:

 • Si la reclamació es realitza per la via judicial la resolució es pot retardar diversos mesos.
 • Si el valor de reparació excedeix molt al valor de mercat del vehicle el jutge podria considerar-la com una operació anti-econòmica i condemnar a la companyia a pagar només una part de la factura.

CLICKI I  DESCOBREIXI LA SOLUCIÓ

4- Reclamar el cost de reparació del cotxe sense haver-ho reparat:

Si el que vol és reclamar l’import de la reparació però sense haver d’avançar els diners, el primer que hauràs d’aconseguir és un peritatge, un pressupost o una factura pro-forma del cost de la reparació.

Amb total seguretat la companyia no voldrà fer-se càrrec de la mateixa de forma amistosa, així que haurà de reclamar el cost de reparació judicialment.

D’aquesta manera, igual que al cas anterior, si el cost de reparació és molt superior al del valor del vehicle el jutge pot estimar aquesta operació com anti-econòmica.

D’altra banda, al no haver-se efectuat la reparació, el jutge pot interpretar que aquesta reparació no s’efectuarà i, per tant, no consideri acreditat el perjudici real, condemnant a l’asseguradora únicament a abonar el valor venal del vehicle. A més, en no tenir factura, el jutge mai considerarà la indemnització corresponent pel concepte de l’IVA que no s’ha arribat a suportar.

POSSIBLES PROBLEMES:

 • Si la reclamació es realitza per la via judicial, la resolució es pot retardar diversos mesos.
 • Si el valor de reparació excedeix molt al valor de mercat del vehicle, el jutge podria considerar-la com una operació anti-econòmica i condemnar a la companyia a pagar únicament una part del pressupost o peritatge.
 • Al no tenir factura podrien condemnar a pagar només la base imposable del pressupost, sense l’IVA.
 • Podrien no considerar acreditat el perjudici al no disposar de factura.

CLICKI I  DESCOBREIXI LA SOLUCIÓ

Sinistre total per accident amb culpa

Si ha patit un accident del qual ha estat el responsable, solament tindràs dret a la indemnització per la pèrdua total del vehicle en el cas que tingui contractada una assegurança a Tot Risc.

La indemnització que li correspondrà serà l’establerta a les condicions particulars i generals de la pòlissa contractada. Ens podem trobar amb entitats asseguradores que fixen la indemnització segons el valor venal, unes altres segons el valor de mercat i algunes en determinats casos el valor de nou. L’estudi del condicionat de la pòlissa i el coneixement d’aquests valors serà determinant per poder valorar si l’oferta d’indemnització és correcta o no.

Com que ens trobem a una reclamació contractual, el termini de prescripció per exercitar aquesta reclamació és de dos anys segons el que es disposa a l’Article 23 de la Ley de Contrato de Seguro.

Segons l’Article 20 de la Ley de Contrato de Seguro la companyia asseguradora incorrerà en interessos de mora quan “… no hagués procedit al pagament de l’import mínim del que pugui deure dins dels quaranta dies a partir de la recepció de la declaració del sinistre.”.

POSSIBLES PROBLEMES:

 • Que l’oferta de la companyia no s’ajusti al contractat en pòlissa.

CLICKI I  DESCOBREIXI LA SOLUCIÓ

Si li ha quedat algun dubte sobre els seus drets pots contactar amb els gestors experts d’Accigest o deixar un comentari a continuació perquè li resolguem.

Escriure un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Opinions dels nostres clients

Francesc Avila Avatar
Francesc Avila
20/09/2023 - Google
El 22 de agosto Accigest accedió a enviar una instancia a la guardia urbana argumentando los hechos escritos en el atestado que les envié para que lo cambiaran a mí favor, me dijeron que sería defendible una concurrencia. Finalmente resulta que un mes más tarde me dicen que no autorizan este trámite por no ser lo suficiente rentable para ellos ya que van a comisión.
No entiendo cómo han podido tardar tanto en decírmelo cuando durante todo este tiempo podría haber ido a buscar otros abogados.
Adrián Avatar
Adrián
30/08/2023 - Google
Me estan ayudando muchísimo. Aun siendo culpa del otro y con atestado policial de por medio, mi seguro miente e intenta limpiarse las manos pero Claudia esta siempre disponible resolviendo todas mis dudas. Gracias a ellos me siento cuidado y seguro. Actualizaré con la resolución, pero de momento me siento afortunado de tenerlos al lado de casa.
Daniel Galvez Avatar
Daniel Galvez
18/08/2023 - Google
Excelente trabajo y muy buena disposición para las personas que buscan una empresa que les lleve a cabo la reclamación después de haber sufrido un accidente de tráfico, etc.
Gracias por todo.
UN SALUDO.
Jordi Molino Sánchez (vivelesport83) Avatar
Jordi Molino Sánchez (vivelesport83)
18/08/2023 - Google
Hice la gestión de mi accidente de tráfico con ellos. Sólo puedo tener buenas palabras. Hicieron la gestión de todo lo que conlleva un accidente, daños físicos, materiales, y consiguieron que la compañía me pagase el 100% de la reparación de la moto, me la daban siniestro por un valor muy inferior a la reparación. Todo por whassap o llamada y muy cómodo. 100% recomendable.
pablo martinez Avatar
pablo martinez
26/07/2023 - Google
Muy contentos con el trabajo realizado. Totalmente recomendable. Especial mención a Kelly, nos ha llevado el caso y no nos hemos tenido que preocupar de nada, la verdad que ha sido todo muy fácil. Calidad-Precio un 10!!!! No dudaria en volver a contratar sus servicios.
Matias Lugo Avatar
Matias Lugo
25/07/2023 - Google
Muy contento con el trato recibido. A estas alturas se puede hacer todo de forma remota, y con ellos se nota. Apenas tuve que ir un día, todo lo demás lo han gestionado online, por lo que se ha agilizado todo mucho más al no tener que ir presencialmente para ciertas cosas. Muy agradecido con Claudia que fue la que llevo mi caso, mucha profesionalidad y seriedad de su parte ya que siempre me mantuvo informado y haciendo seguimiento de todo.

Últimes publicacions

Bases tècniques actuarials actualitzables

El Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital va publicar el 29 de setembre passat l'Ordre ETD/949/2022. A través d'aquesta s'actualitzen les bases tècniques actuarials que sustenten els càlculs del sistema per a la valoració dels danys i els perjudicis causats a les persones en accidents de circulació. Aquesta ordre es… Llegir més