CALCULAR INDEMNITZACIÓ PER ACCIDENT DE TRÀNSIT


Necessites calcular la indemnització que et pertoca per un accident de trànsit? Des d’Accigest posem a la teva disposició la nostra calculadora d’indemnitzacions perquè puguis saber el que et correspon per les lesions que has patit, el càlcul s’efectua segons el temps que hagis estat de baixa i les possibles seqüeles que t’hagin quedat per les esmentades lesions.

Per saber com funciona aquesta calculadora, segueix les instruccions i rebràs al teu correu electrònic un informe personalitzat amb el desglossament de la indemnització que et pertoca, de forma totalment gratuïta.

La nostra calculadora d’indemnitzacions està actualitzada amb l’últim barem d’accidents perquè puguis obtenir unes dades fiables i actualitzades de la indemnització pertinent.

Dades de l'accident

 
 

Incapacitat temporal

Lesions permanents (seqüeles)

Si té més d'una seqüela separi-les amb una coma ( , )

Si desitja aconseguir un PDF personalitzat com aquest amb el desglossament de la seva indemnització ompli el següent formulari i el rebrà per mail.

  ( * ) Camps obligatoris

Si necessita calcular la seva indemnització amb barems anteriors a l’any 2016

Barems anteriors 2016

Instruccions de la calculadora d’indemnitzacions

DADES DE L’ACCIDENT

 • Any d’ocurrència: Seleccioneu l’any en què va patir l’accident.
 • Edat en el moment de l’accident: Indiqui la seva edat en la data de l’accident.

INCAPACITAT TEMPORAL

 • Dies molt greus: Indiqui els dies d’estada en una unitat de cures intensives.
 • Dies greus: Indiqueu els dies d’estada hospitalària.
 • Dies moderats: Indiqui els dies que va estar incapacitat per desenvolupar la seva ocupació o activitat habitual.
 • Dies bàsics: Indiqui aquells dies fins a la seva total curació i que no li hagin incapacitat per a la seva ocupació o activitat habitual.

LESIONS PERMANENTS (SEQÜELES)

 • Puntuació total seqüeles funcionals: Si li ha quedat una seqüela funcional indiqui el nombre de punts de la mateixa segons la Taula 2.A.1. En el cas que li hagi quedat més d’una seqüela funcional posi els punts de cada seqüela separats per una coma, d’aquesta manera la calculadora aplicarà la fórmula de Balthazard per les seqüeles concurrents.
 • Puntuació total seqüeles estètiques: Indiqui el nombre de punts de seqüeles per perjudici estètic segons els Articles 101, 102 i 103 i tenint en compte la puntuació establerta en el Capítol especial del barem sobre el perjudici estètic.

Calculadora d'indemnitzacions actualitzada amb el “Barem d'accidents de trànsit del 2021”

Calculadora d’indemnitzacions actualitzada

Barem d’accidents de trànsit

La calculadora d’indemnitzacions d’accidents de trànsit de Accigest és una eina que permet als lesionats en un accident obtenir una valoració de la indemnització que pogués correspondre-li.

En determinats casos, al càlcul obtingut se li haurien de sumar altres conceptes (per exemple en el cas que el lesionat es trobi incapacitat per a l’ocupació o activitat habitual, hagi sofert un lucre cessant, hagi hagut d’afrontar despeses derivades de l’accident, etc.).

Si es troba en una situació similar a les descrites no dubti en contactar amb nosaltres per tal de que puguem assessorar-lo al respecte.

Ha patit un accident de trànsit?
Consulti’ns gratis


  ¿Ha sufrido un accidente de tráfico?
  Consúltenos gratis


   Exemple de càlcul d'indemnització per lesions en un accident

   Calcular indemnització per lesions en accident de trànsit

   Per explicar-los com s’ha de calcular una indemnització per lesions derivades d’un accident de trànsit ens basarem en el següent exemple:

   Jordi Pérez Piqueras, de 25 anys, soldador de professió, va patir lesions en el seu turmell esquerre arrel d’un accident de trànsit, quan la moto que conduïa va ser colisionada per un cotxe que no va respectar la preferència de pas del Jordi. Degut a la gravetat de les mateixes el Jordi va haver d’estar hospitalitzat durant 7 dies, va romandre de baixa laboral un total de 65 dies i a partir dels va estar realitzant tractament rehabilitador durant 30 dies, posteriorment ja li van donar l’alta mèdica.

   Després de la esmentada alta mèdica el Jordi pateix una limitació de la mobilitat del turmell que li causa dolor y li ha quedat una petita cicatriu.

   Anem a calcular la indemnització que li correspon al Jordi:

   Incapacitat temporal:

   Segons Taula 3:

   7 Dies greus X 75,00€/dia = 525,00€

   58 Dies moderats X 52,00€/dia = 3.016,00€

   30 Dies bàsics X 30,00€/dia = 900,00€

   Total indemnització por incapacitat temporal: 4.441,00€

    

   Lesions permanents (seqüeles):

   Per a quantificar el número de punts de cada seqüela haurem d’acudir a la Taula 2.A.1 pels funcionals i als Articles 101, 102 i 103 pels estètics:

   Limitació flexió dorsal turmell: 4 Punts de seqüela

   Artrosis postraumàtica: 3 Punts de seqüela

   Perjudici estètic lleuger: 2 Punts de seqüela

   Segons Taula 2.A.2

   Total punts de seqüeles funcionals: 7 = 6.679,79€

   Total punts de seqüeles estètiques: 2 = 1.718,73€

   Total indemnització por lesions permanents: 8.398,52€

   TOTAL INDEMNITZACIÓ PER LESIONS AL JORDI: 12.839,52€

   Preguntes Freqüents

    

   Quin tipus de seqüeles es consideren a la calculadora de Accigest?

   Seqüeles funcionals i estètiques. Si necessites més informació sobre la nostra calculadora fes clic aquí.

   S’actualitzen anualment les quanties reflectides a la calculadora de Accigest?

   S’actualitzen amb efecte 1 de gener de cada any en el percentatge de l’índex de revalorització de les pensions que preveu la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat. Si necessites més informació, sobre el barem d’accidents de trànsit fes clic aquí.

   Recull la calculadora de Accigest tots els conceptes indemnitzables?

   A més de les indemnitzacions per incapacitat temporal i lesions permanents (seqüeles) que contempla la calculadora de Accigest, per a la reparació íntegra del dany personal s’han de considerar altres conceptes indemnitzables com el lucre cessant, la pèrdua de qualitat de vida, les despeses d’assistència sanitària, etc. Si necessites més informació sobre la nostra calculadora fes clic aquí.

   A la calculadora d’Accigest i pel que fa a la incapacitat temporal, ¿quins tipus de dies es contemplen?

   Dies molt greus, dies greus, dies moderats i dies bàsics. Si necessites més informació sobre la nostra calculadora fes clic aquí.

   ¡Llámanos!