Buscador de clíniques UNESPA

Si has patit lesions derivades d’un accident de trànsit pots utilitzar el nostre Buscador de Clíniques adherides al Conveni UNESPA.

Seleccionant primer la teva província i després la teva localitat podràs veure les diferents clíniques a les quals pots anar.

Al tractar-se de clíniques adherides al Conveni d’Assistència Sanitaria derivada d’accidents de trànsit (Conveni UNESPA) vostè no haurà d’assumir cap cost sanitari. Serà el propi centre qui demanarà autorització a la companyia asseguradora.

Per tramitar l’autorització, a la clínica li sol·licitaran lo següent:

  • Dades personals
  • Dades de l’accident (data i lloc)
  • Dades dels vehicles implicats (matrícules y companyies asseguradores)
  • Informe d’assistència a Urgències

Després d’un accident de trànsit apart d’optar per anar a una clínica adherida a UNESPA també pot anar a un:

  • Centre Sanitari Públic: Degut a l’habitual col·lapse de la sanitat pública normalment no és una bona opció doncs el tractament es prolonga massa en el temps i com a conseqüència aquest acaba resultant ineficaç.
  • Centre Sanitari ofert per la companyia asseguradora: La companyia asseguradora del vehicle en el que viatjaves, o bé la del vehicle responsable de l’accident, poden oferir-te la possibilitat d’anar a alguns centres que tinguin concertats i en els que t’oferiran el corresponent tractament mèdic. En aquest cas el cost sanitari anirà a càrrec de l’entitat que et derivi a aquests centres.
  • Centre Sanitari privat de la teva elecció: El lesionat també pot anar a seguir el tractament al centre sanitari que ell cregui oportú. El cost sanitari haurà de ser assumit en un principi pel propi lesionat i posteriorment procedir a la seva reclamació a la companyia asseguradora del vehicle responsable de l’accident. En el caso de que el lesionat fos també el responsable de l’accident, i per tant no procedís la reclamació mencionada, tindria que estar a lo disposat al contracte de l’Assegurança d’Automòbils, per així analitzar la viabilitat de la procedència o no del reemborsament de l’import avançat.

Si vols aprofundir més sobre l’Assistència sanitària a lesionats en accident de trànsit pots clicar al següent enllaç.

* Nota important: Aquest buscador pot contenir errors, Accigest no es fa responsable dels mateixos ni de l’ús que en facin els usuaris.

Clíniques adherides a UNESPA