Han declarat el teu vehicle sinistre total? – Tenim la millor solució.

Si has arribat fins aquí segurament sigui perquè la companyia d’assegurances t’ha comunicat que han declarat el teu cotxe o moto sinistre total després d’haver patit un accident de trànsit. Si vols saber el que això significa i la millor solució per al teu cas en concret t’interessarà seguir llegint.

A grans trets, un vehicle és declarat sinistre total quan després d’un accident el valor de reparació del mateix és superior al valor del propi vehicle.

En aquesta situació els teus drets seran uns o uns altres depenent de si has estat o no el responsable de l’accident, i de si el vehicle es trobava assegurat a Tot Risc o a Tercers.

Segueix els següents passos, nosaltres t’ajudarem:

1
Qüestionari
2
Entrada de dades
3
Enviament de documentació
4
Final
Has patit tu o algun ocupant del vehicle lesions?

Si algun ocupant del vehicle ha patit lesions has de saber que la reclamació de la indemnització per la pèrdua total del vehicle o la reclamació de la seva reparació pot sortir-te gratis.

Omple les següents dades i un gestor especialista es posarà en contacte amb tu de forma immediata per a informar-te dels nostres serveis o si ho prefereixes truca’ns al 630202144:

(*) Camps obligatoris
Has tingut la culpa de l’accident?
Tens l’assegurança a tot risc?
Què prefereixes fer?
 • Reclamar la màxima indemnització sense quedar-me amb les restes del vehicle.
 • Reclamar la màxima indemnització quedant-me amb les restes del vehicle.
 • Reparar el vehicle i posteriorment reclamar el cost d’aquesta reparació.
 • Reclamar el cost de reparació del vehicle sense haver-lo reparat.

Per conèixer millor els avantatges i inconvenients de cada opció visita aquest "enllaç".

Lamentem comunicar-te que no tens dret a cap indemnització pels danys causats al teu vehicle.

Tens ja oferta del vehicle?
(Inclòs el valor de les restes si t’ho han desglossat.)
SI ACONSEGUIM UNA OFERTA SUPERIOR A L’ACTUAL TAN SOLS COBREM 150 €!
 • - Accigest s’encarregarà de realitzar tots els tràmits extrajudicials oportuns per aconseguir la màxima indemnització per el teu vehicle en el menor temps possible.
 • - Només hauràs abonar 150 € IVA inclòs un cop hagis rebut la indemnització si tu surts beneficiat (en un import superior als 150 € esmentats) respecte a l’oferta actual.
PER NOMÉS 150 € ET GARANTIM LA MÀXIMA INDEMNITZACIÓ!
 • - Accigest s’encarregarà de realitzar tots els tràmits extrajudicials oportuns per aconseguir la màxima indemnització pel teu vehicle en el menor temps possible.
 • - Només hauràs d’abonar 150 € IVA inclòs un cop hagis rebut la indemnització.
Tens ja oferta d’indemnització del vehicle?
(Inclòs el valor de les restes si t’ho han desglossat.)
NOMÉS COBREM 150 € SI ACONSEGUIM UNA OFERTA SUPERIOR A L’ACTUAL I TU SURTS GUANYANT!
 • - Accigest s’encarregarà de realitzar tots els tràmits extrajudicials oportuns per aconseguir la màxima indemnització pel teu vehicle en el menor temps possible.
 • - Només hauràs d’abonar 150 € IVA inclòs un cop hagis rebut la indemnització si tu surts beneficiat respecte a l’oferta actual.
PER NOMÉS 150 € ET GARANTIM LA MÀXIMA INDEMNITZACIÓ!
 • - Accigest s’encarregarà de realitzar tots els tràmits extrajudicials oportuns per aconseguir la màxima indemnització pel teu vehicle en el menor temps possible.
 • - Només hauràs d’abonar 150 € IVA inclòs un cop hagis rebut la indemnització.

Omple les següents dades i un gestor especialista es posarà en contacte amb tu de forma immediata per a informar-te dels nostres serveis o si ho prefereixes truca’ns al 630202144:

(*) Camps obligatoris
(*) Camps obligatoris

Puja la següent documentació:

Fitxa tècnica (*):
Permís circulació (*):
Condicions generals de la pòlissa (*):
Condicions particulars de la pòlissa (*):
Declaració amistosa i/o atestat de la policia:
Peritatge i/o pressupost de reparació del vehicle
Fotos del vehicle
Document acreditatiu de l’oferta actual (si no va ser verbal) (*):
(*) Camps obligatoris
Màxim tamany del arxius: 35M
Arxius permesos: png, jpg, jpeg, pdf, docx, doc, odt

La documentació ja ha estat enviada.

Vols tornar a enviar la documentació?

Formalització de l’encàrrec

Revisa a continuació les condicions del contracte i si estàs d ‘acord amb elles prem “Generar contracte”. Automàticament el rebràs al teu compte de correu amb les indicacions pertinents per a procedir a la signatura. 

Vegem els diferents supòsits:

 

SINISTRE TOTAL PER ACCIDENT SENSE CULPA:

Tenies el cotxe aparcat i t’ho han copejat o simplement has tingut un accident sense cap culpa i de cop i volta et trobes sense cotxe, i per si això fos poc, la teva companyia d’assegurances t’ha comunicat que ho han declarat sinistre total.

Obrim en aquest punt un parèntesi per explicar que, en el cas que el teu vehicle estigui assegurat a Tot Risc, tindràs dret a ser rescabalat per la teva pròpia companyia pel valor pactat a la pòlissa (veure següent apartat SINISTRE TOTAL PER ACCIDENT AMB CULPA). Si consideres que aquesta indemnització no et rescabala la totalitat de danys i perjudicis causats, serà aplicable també el que es disposa a continuació.

Indemnització sinistre total en accident

Així doncs, després de la comunicació de sinistre total t’estaràs preguntant que drets tens i com pots exercir-los, però abans d’explicar-t’ho és necessari que coneguis contra qui hauràs d’exercir-los. Encara que et sembli sorprenent, la majoria de les vegades, en virtut dels Convenis CIDE, ASCIDE, CICOS subscrits per les principals companyies asseguradores, en cas de sinistre qui pagarà extrajudicialment la reparació o la indemnització per la pèrdua total del teu vehicle serà la teva pròpia companyia d’assegurances encara que l’accident no hagi estat culpa teva. Únicament s’haurà de reclamar a la companyia del responsable de l’accident quan no siguin aplicables els esmentats convenis o quan aquesta reclamació s’hagi de fer judicialment. Dit això, hauries de tenir clar que la teva companyia d’assegurances no t’ajudarà a aconseguir la màxima indemnització, doncs a la majoria dels casos serà ella mateixa la que haurà d’abonar-te-la.

Quan la culpa no hagi estat teva legalment estarem en el que es disposa a l’Article 1.902 del Codi Civil que diu:

El que per acció o omissió causa un dany a un altre intervenint culpa o negligència, està obligat a reparar el dany causat.

El termini de prescripció per efectuar la reclamació al responsable de l’accident és d’un any des de la data del sinistre segons el que es disposa a l’Article 1.968 del Codi Civil.

Convé considerar que segons l’Article 20 de la Ley de Contrato de Seguro la companyia asseguradora incorrerà en interessos de mora quan “…no hagués complert la seva prestació en el termini de tres mesos des de la producció del sinistre…”.

Bé, anem al que interessa, si han declarat el teu vehicle sinistre total tens aquestes quatre opcions:

 

1-Reclamar la màxima indemnització sense quedar-me amb les restes del vehicle:

Aquesta és la millor opció si vols oblidar-te del cotxe accidentat i reclamar la màxima indemnització, la qual hauria de permetre’t comprar un altre cotxe o moto de similars característiques.

Has de saber que en aquest cas tens dret a reclamar una indemnització corresponent al valor venal del vehicle sinistrat més el trenta per cent d’aquest import com a valor d’afecció en el cas que el vehicle en qüestió sigui un turisme o una motocicleta (el percentatge del valor d’afecció pot variar segons criteris jurisprudencials de cada zona). El valor resultant, a la majoria de casos, serà similar al valor de mercat del vehicle, és a dir, al preu de compra d’aquest vehicle al mateix moment de l’accident. Si el valor resultant fos molt inferior al valor de mercat s’hauria de realitzar la reclamació sobre la base de l’esmentat valor de mercat del vehicle.

El valor venal és l’import que s’obtindria per la venda del vehicle al moment de l’accident, per conèixer aquest valor haurem d’acudir a empreses especialitzades en taxacions de vehicles com poden ser Ganvam o Eurotax.

A forma d’exemple, a continuació poden veure el valor venal d’un cotxe en concret:

Valor venal cotxe

L’accés a aquestes taules de valoració és restringit, solament tenen accés els associats a les mateixes (tallers mecànics, gabinets pericials, companyies d’assegurances, despatxos d’advocats, etc.). S’ha de tenir en compte que els valors que consten a les taules publicades pel Ministeri d’Hisenda en quant a la valoració de vehicles no són els que s’han d’aplicar per a aquest menester.

Per exemple si el valor venal del teu vehicle és de 2.000€ et pertanyerà la següent indemnització:

2.000€ (valor venal) + 600€ (30% del valor venal com a valor d’afecció) = 2.600€

 

Si la companyia no vol quedar-se amb les restes del vehicle haurà de facilitar-te una oferta vinculant pels mateixos d’alguna empresa especialitzada o desballestament. D’aquesta manera, cobraràs el valor de les restes per part del desballestament i la companyia t’abonarà el total de la indemnització menys l’import de les restes ja cobrat.

POSSIBLE PROBLEMA:

 • Segurament la companyia et traslladi una oferta a la baixa tenint en compte solament el valor venal, sense considerar el valor d’afecció.

 

 

2- Reclamar la màxima indemnització quedant-me amb les restes del vehicle:

Aquesta opció és la millor si vols quedar-te el vehicle tal i com està ara per vendre-ho o per reparar-ho pel teu compte i a més reclamar la indemnització pertinent.

Has de saber que, com al cas anterior, tens dret a reclamar una compensació que serà el valor venal del vehicle sinistrat més el trenta per cent d’aquest valor com a valor d’afecció, tot i que en aquest cas a aquesta indemnització se li restarà el valor de les restes que et faciliti la companyia mitjançant una oferta vinculant.

Per exemple, posem que el valor venal del vehicle segueix sent de 2.000€ com al cas anterior i que el valor de les restes (del cotxe tal com està ara) és de 250€:

2.000€ (valor venal) + 600€ (30% del valor venal com a valor d’afecció) – 250€ (valor de restes) = 2.350€

 

POSSIBLE PROBLEMA:

 • Segurament la companyia et traslladi una oferta a la baixa tenint en compte solament el valor venal, sense considerar el valor d’afecció.

 

 

3-Reparar el vehicle i posteriorment reclamar el cost d’aquesta reparació:

Si el que vols és reparar el teu vehicle, el més aconsellable és que avancis l’import de la factura d’aquesta reparació per posteriorment reclamar el pagament d’aquest import a la companyia asseguradora, primer extrajudicialment i en última instància per la via judicial en base a l’Article 1.902 del Codi Civil. En tots dos casos, es considera que el document que acredita de forma fefaent el fet d’haver-se dut a terme la reparació és la factura i el seu corresponent rebut.

Aquesta reclamació gairebé sempre acaba de forma satisfactòria, però quan el valor de reparació excedeix molt al valor del vehicle existeix el risc que el jutge l’estimi com una operació anti-econòmica i només puguis recuperar part de l’import de la factura.

Sinistre total accident de trànsit

POSSIBLES PROBLEMES:

 • Si la reclamació es realitza per la via judicial la resolució es pot retardar diversos mesos.
 • Si el valor de reparació excedeix molt al valor de mercat del vehicle el jutge podria considerar-la com una operació anti-econòmica i condemnar a la companyia a pagar només una part de la factura.

 

 

4-Reclamar el cost de reparació del cotxe sense haver-ho reparat:

Si el que vols és reclamar l’import de la reparació però sense haver d’avançar els diners, el primer que hauràs d’aconseguir és un peritatge, un pressupost o una factura pro-forma del cost de la reparació.

Amb total seguretat la companyia no voldrà fer-se càrrec de la mateixa de forma amistosa, així que hauràs de reclamar el cost de reparació judicialment.

D’aquesta manera, igual que al cas anterior, si el cost de reparació és molt superior al del valor del vehicle el jutge pot estimar aquesta operació com anti-econòmica.

D’altra banda, al no haver-se efectuat la reparació, el jutge pot interpretar que aquesta reparació no es va a efectuar i, per tant, no consideri acreditat el perjudici real condemnant a l’asseguradora únicament a abonar el valor venal del vehicle. A més, al no tenir factura, el jutge mai considerarà la indemnització corresponent pel concepte de l’IVA que no s’ha arribat a suportar.

POSSIBLES PROBLEMES:

 • Si la reclamació es realitza per la via judicial la resolució es pot retardar diversos mesos.
 • Si el valor de reparació excedeix molt al valor de mercat del vehicle el jutge podria considerar-la com una operació anti-econòmica i condemnar a la companyia a pagar únicament una part del pressupost o peritatge.
 • Al no tenir factura podrien condemnar a pagar només la base imposable del pressupost sense l’IVA.
 • Podrien no considerar acreditat el perjudici al no disposar de factura.

 

 

SINISTRE TOTAL PER ACCIDENT AMB CULPA:

Si has patit un accident del qual has estat el responsable solament tindràs dret a la indemnització per la pèrdua total del vehicle en el cas que tinguis contractat una assegurança a Tot Risc.

La indemnització que et correspondrà serà l’establerta a les condicions particulars i generals de la pòlissa contractada. Ens podem trobar amb entitats asseguradores que fixen la indemnització segons el valor venal, unes altres segons el valor de mercat i algunes en determinats casos el valor de nou. L’estudi del condicionat de la pòlissa i el coneixement d’aquests valors serà determinant per poder valorar si l’oferta d’indemnització és correcta o no.

Com que ens trobem a una reclamació contractual, el termini de prescripció per exercitar aquesta reclamació és de dos anys segons el que es disposa a l’Article 23 de la Ley de Contrato de Seguro.

Segons l’Article 20 de la Ley de Contrato de Seguro la companyia asseguradora incorrerà en interessos de mora quan “… no hagués procedit al pagament de l’import mínim del que pugui deure dins dels quaranta dies a partir de la recepció de la declaració del sinistre.”.

POSSIBLES PROBLEMES:

 • Que l’oferta de la companyia no s’ajusti al contractat en pòlissa.

 

 

Si t’ha quedat algun dubte sobre els teus drets pots contactar amb els gestors experts de Accigest o deixar un comentari a continuació perquè te’l resolguem.

Sense comentaris

Escriu un comentari

¡Llámanos!