2017

Les indemnitzacions per accidents de trànsit pugen un 0,25% al 2017

Amb l’arribada del 2017 les indemnitzacions per accidents de trànsit pugen un 0,25% d’acord amb l’Article 49 de la Llei de Responsabilitat Civil i Assegurança en la Circulació de Vehicles a Motor, el qual copiem a continuació:

Article 49, actualització quanties indemnitzacions accidents de trànsit

Com veiem, l’actualització de les indemnitzacions s’efectua en base a l’índex de revalorització de les pensions que aquest any ha patit un increment del 0,25% segons el Reial Decret 746/2016, de 30 de desembre.

Cal recordar que fins a l’arribada del “nou” barem de 2016 les actualitzacions de les quanties s’efectuaven de forma anual en base a l’increment de l’IPC (Índex de Preus al Consum) i no en base a l’índex de revalorització de les pensions com en la actualitat. Aquest canvi, a la nostra manera de veure, perjudica de manera clara a les víctimes per accidents doncs a diferència de l’índex de revalorització de les pensions l’IPC és un índex objectiu i raonable que feia que les indemnitzacions anessin creixent al ritme del preu de la vida . Per a aquest any s’espera un IPC proper al 1,5% i com veiem les indemnitzacions creixeran tan sols un 0,25%, sense cap dubte aquest tema mereix un capítol a part en el nostre blog.

Així doncs després d’aplicar la pujada del 0,25% el 2017 les indemnitzacions per lesions temporals quedarien de la següent manera:

  • Dia de perjudici molt greu = 100,25 €Indemnització accident de trànsit 2017
  • Dia de perjudici greu = 75,19 €
  • Dia de perjudici moderat = 52,13 €
  • Dia de perjudici bàsic = 30,08 €

També s’han vist incrementades per aquest percentatge la resta de taules excepte les de lucre cessant i d’ajuda de tercera persona que s’actualitzen d’acord amb les bases tècniques actuarials.

D’altra banda, el salari mínim interprofessional s’ha incrementat en un 8% passant de 9.172,80 € anuals a 9.906,40 €. Pel que fa a les indemnitzacions per accidents de trànsit aquest increment afectarà:

  • A l’import diari per lucre cessant per lesions temporals per a lesionats amb dedicació exclusiva a les tasques de la llar passant de 25,13 € / dia a 27,14 €.
  • Als ingressos nets a tenir en consideració a l’hora de calcular el lucre cessant per seqüeles i defunció en el cas de desocupats i lesionats o morts amb dedicació parcial o exclusiva a les tasques de la llar.

 

¿EN QUINS ACCIDENTS DE TRÀNSIT S’HAURÀ APLICAR EL BAREM DEL 2017?

Excepte nova jurisprudència i en base al punt 1 de l’article 40 de la LRCSCVM les actualitzacions de les quanties indemnitzatòries s’aplicaran en el moment en què es determini el import per acord extrajudicial o per resolució judicial, fos quan fos l’accident i l’estabilització (alta mèdica) del lesionat.

 

Si tens dubtes sobre quin barem s’ha d’aplicar en el teu cas deixa un comentari en aquesta entrada i un advocat especialista en accidents d’ Accigest intentarà resoldre’ls tots.

Sense comentaris

Escriu un comentari

¡Llámanos!