Blog sobre accidents de trànsit

El barem d’accidents de trànsit del 2023 puja un 8,50%

El barem d'accidents de trànsit del 2023 puja un 8,50%. Per exemple, aquesta pujada deixa les indemnitzacions per dies de curació de la manera següent: Dia de perjudici molt greu = 119,03 € Dia de perjudici greu = 89,27 € Dia de perjudici moderat = 61,89 € Dia de perjudici… Llegir més

Bases tècniques actuarials actualitzables

El Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital va publicar el 29 de setembre passat l'Ordre ETD/949/2022. A través d'aquesta s'actualitzen les bases tècniques actuarials que sustenten els càlculs del sistema per a la valoració dels danys i els perjudicis causats a les persones en accidents de circulació. Aquesta ordre es… Llegir més

El barem d’accidents de trànsit puja un 4,13% el 2022

El barem d'accidents de trànsit de 2022 puja un 4,13% respecte a les quantitats establertes en el barem de 2021. DESCARREGA'T EL BAREM D'ACCIDENTS DE TRÀNSIT 2022 La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, en data 23 de febrer, ha… Llegir més

El barem d’accidents de trànsit de 2021 puja un 0,90%

D'acord amb l'Article 49 de la LRCSCVM, la pujada del barem d'accidents de trànsit de 2021, respecte a l'any anterior, serà de l'0,90%. Per a l'actualització de les quanties es pren com a base l'índex de revalorització de les pensions, la qual aquest any serà la ja esmentada del 0,90%,… Llegir més

Reclamacions per accidents de trànsit i el Covid-19

Des de que es va decratar l'Estat d'Alarma arran de l'epidèmia mundial provocada pel COVID-19 el passat 13 de març de 2020 s'han pogut detectar les següents afectacions pel que fa als accidents de trànsit i els lesionats derivats d'aquests: La paralització dels tractaments mèdics de moltes víctimes d'accidents de… Llegir més

El barem d’accidents de trànsit puja un 0,90% al 2020

La pujada del barem d'accidents de trànsit del 2020 serà del 0,90%. Segons l'Article 49 de la LRCSCVM, per a l'actualització de les quanties es pren com a base l'índex de revalorització de les pensions que aquest any serà de l'esmentat 0,90% segons el Reial Decret llei 1/2020, de 14… Llegir més

Prescripció de la Responsabilitat Civil en accidents de trànsit

Si has patit un accident de trànsit i vols saber si l'acció de reclamació està prescrita o no, a continuació tractarem de resoldre els teus dubtes: Que significa prescripció? La prescripció és un institut jurídic pel qual el transcurs del temps produeix l'efecte de consolidar les situacions de fet, permetent… Llegir més

El barem d’accidents de trànsit puja un 1,60% al 2019

L'actualització del barem d'accidents de trànsit, d'acord amb l'Article 49 de la LRCSCVM, es produeix prenent com a base l'índex de revalorització de les pensions. Al 2019, segons el Reial decret llei 28/2018, de 28 de desembre la pujada serà del 1,60%. En virtut d'això la Direcció General d'Assegurances i… Llegir més

Assistència sanitària a lesionats a accident de trànsit

Si has arribat fins aqui segurament t'estaràs preguntant a quin centre mèdic pots acudir per tractar-te de les lesions que has sofert en un accident de trànsit i qui pagarà aquesta assistència mèdica. En aquesta entrada tractarem de donar resposta a aquestes preguntes i també podràs localitzar els centres sanitaris més pròxims… Llegir més