Nou Barem d’Accidents de Trànsit 2016

Barem 2016. Advocats accidents de trànsit. Accigest

Novetats més destacades del nou barem d’accidents de trànsit 2016

Després de ser aprovat pel senat el passat dia 7 de setembre, el nou barem per calcular les indemnitzacions derivades d’accidents de trànsit entrarà en vigor el pròxim 1 de gener de 2016. La nova llei actualitza un sistema de més de 20 anys que porta vigent des del 1995 i pretén seguir sent la referencia perquè advocats, jutges i companyies asseguradores puguin calcular les indemnitzacions.

Segons el Ministeri de Justícia es tracta d’un nou sistema actiu, actualitzat i adaptat a la realitat.

El nou barem d’accidents de trànsit ha estat elaborat per CERMI, Asociación Española de Daño Cerebral, STOP ACCIDENTES, Asociación de Lesionados Medulares y Grandes Discapacitados Físicos, Asociación para el Estudio de la Lesión Medular Espinal, Federación Española de Daño Cerebral, Asociación de Prevención de Accidentes de Tráfico, la Fiscalía de la Sala Coordinadora de Seguridad Vial apart de diversos metges experts.

Veiem a continuación les novetats més importants del nou barem en relació al anterior:

Calculadora d'indemnitzacions d'accidents de trànsitIncrement de la quantia de les indemnitzacions

Segons el comunicat del Ministeri de Justícia, respecte del període 2005-2011 les indemnitzacions pels danys causats en accidents de circulació de mitja pugen un 50% en indemnitzacions per mort, un 35% en indemnitzacions per seqüeles i un 12,8% en les indemnitzacions per lesions.

Actualització anual de les quanties en base a l’índex de revalorització de les pensions

Fins el moment les indemnitzacions per accidents de trànsit s’actualitzaven anualment en base al IPC. El nou Barem d’Autos estableix que la revalorització de les quanties indemnitzatories anual serà en base al índex de revalorització de les pensions per ser aquest el que més s’ajusta a les seves característiques.

Lucre cessant

Un dels punts en que es diferencia més el nou barem respecte al actual sistema és el tractament que dona al lucre cessant, és a dir als diners que deixa de guanyar una persona com a conseqüència d’haver patit un accident de trànsit.

En l’actual sistema es contemplava l’esmentat concepte però d’una forma molt simple i insuficient.

Amb el nou barem d’accidents de trànsit el lucre cessant pren un important protagonisme a l’hora de quantificar la corresponent indemnització a la víctima d’un accident.

En el barem que entrarà en vigor el pròxim 1 de gener de 2016 el lucre cessant està dins de la categoria de perjudici personal patrimonial juntament amb el dany emergent. El lucre cessant s’ha de tenir compte en indemnitzacions per mort, indemnitzacions per seqüeles i en indemnitzacions per lesions temporals. En cadascun d’aquests casos el càlcul es farà sota una normativa concreta especifica.

Amb la nova reforma, el treball no remunerat de les persones que es dedicaven a les tasques de la llar en exclusiva serà valorat de forma equivalent al SMI (salari mínim interprofessional).

També es quantificarà la pèrdua de capacitat de treball d’aquelles persones que encara no hagin accedit al mercat laboral(menors, estudiants, etc…).

Degut a l’importància d’aquest punt i donat que per la seva extensió es mereix una entrada apart no ens estendrem més ja que l’intenció del present text és definir i resumir els canvis més importants del nou barem d’autos i no analitzar-los a consciència.

Criteris de causalitat en indemnitzacions per traumatismes menors de la columna vertebral

Els lesionats per traumatismes menors de la columna vertebral formen un grup molt elevat dins del total de lesionats per accidents de circulació. Aquestes lesions son difícilment objectivables i la majoria de les vegades es diagnostiquen en base a la manifestació del propi accidentat.

Per tot això, i creiem que també per intentar acabar amb el frau que existeix relacionat amb aquest tipus de lesions, a l’Article 135 (dins de la Secció 3ª Indemnitzacions per lesions temporals) del nou Barem d’Autos s’acorden una sèrie de criteris per valorar si el fet lesiu pot produir el dany del lesionat. Els esmentats criteris son:

  • D’exclusió: no pot existir una altra causa que justifiqui de forma total la patología.Columna vertebral
  • Cronològic: que s’hagin manifestat els símptomes dins de les 72 hores posteriors al accident de trànsit o bé que el lesionat hagi rebut atenció mèdica dins d’aquest termini.
  • Topogràfic: hi ha d’haver una relació entre la zona del cos afectada per l’accident i la lesió.
  • D’intensitat: la lesió ha de ser adequada al mecanisme de la seva producció, tenint en compte, entre diverses variables que afecten a la probabilitat de l’existència de la lesió, la intensitat de l’accident.

Reconeixement de noves estructures familiars

El nou barem té en compte les noves estructures familiars, algunes de les quals inimaginables fa 20 anys:

  • Parella de fet: en indemnitzacions per mort, per primera vegada el text fa referencia a “parejas de hecho estables” i les equipara en tots els sentits a la del vidu cònjuge de la víctima.
  • Afins: son inclosos per primera vegada a les categories de perjudicats, entre els quals es troben el vidu cònjuge, els ascendents, els descendents i els germans de la víctima. Seran considerats “afins” aquelles persones que hagin conviscut amb la víctima de forma familiar durant com a mínim els cinc anys anteriors a la mort. Aquestes persones hauran de ser especialment properes al difunt en parentesc o afectivitat.
  • Família monoparental: en el nou Barem d’indemnitzacions per accidents de trànsit també està present aquesta nova estructura familiar i és definida com una unitat familiar més.

Possibilitat de substitució de l’indemnització per una renta vitalícia

Segons l’Article 41 del nou Barem d’Autos qualsevol de les parts podrà instar la substitució total o parcial de l’indemnització corresponent per una renta vitalícia a favor del perjudicat. El jutge també podrà acordar d’ofici l’esmentada substitució quan els perjudicats a indemnitzar siguin menors o persones amb capacitat modificada judicialment, amb la finalitat de protegir els seus interessos.

El càlcul d’aquesta renta vitalícia, segons l’Article 42, es realitzarà d’acord amb la taula tècnica de coeficients actuarials i s’actualitzarà anualment en base al percentatge de l’índex de revalorització de les pensions.

Les asseguradores indemnitzaran als serveis de salut públics

Amb el nou sistema les asseguradores estaran obligades a indemnitzar als serveis públics de salut les despeses previsibles mèdiques futures de la víctima. Tot i això les despeses de pròtesis i ortesis incloses les reposicions necessàries hauran de rescabalar directament al lesionat.

Fins ara, tot i que aquests perjudicis es podien reclamar a les asseguradores de forma ordinària en el barem no s’establia res al respecte.

Creació d’una comissió d’experts

Amb l’objectiu d’analitzar la posada en marxa del nou Barem d’Accidents de Trànsit es crearà una Comissió de Seguiment del Sistema de Valoració, aquesta estarà formada a parts iguals per associacions de víctimes i companyies asseguradores.

En un termini màxim de tres anys des de la data d’entrada en vigor de la nova llei aquesta comissió haurà d’emetre un informe que inclogui tant un anàlisis com suggeriments per a la millora del nou sistema.

Accident de trànsit

Intercanvi transfronterer d’informació

S’estableix un procediment per l’intercanvi d’informació entre països sobre infraccions de trànsit quan aquestes infraccions siguin comeses amb un vehicle matriculat a un Estat membre de l’Unió Europea diferent d’aquell en el qual s’hagi comés l’infracció.

Les infraccions de trànsit poden ser per excés de velocitat, conducció sota els efectes de l’alcohol, no detenció davant d’un semàfor, circulació per un carril prohibit, etc…

Tot lo anteriorment exposat son els canvis més significatius haguts en el sistema per la valoració dels danys i perjudicis causats a les persones en accidents de circulació i entraran en vigor el 1 de gener de 2016.

L’equip de professionals d’ACCIGEST, i en concret el compost pels seus advocats especialistes en accidents de trànsit, han analitzat detalladament els canvis introduïts per la nova regulació de la present matèria, tot això amb la finalitat de poder assessorar adequadament als seus clients.

Escriure un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Explica'ns més sobre el teu accident!

Opinions dels nostres clients

Mohamed maaruf Abidin mulay ahmed Avatar
Mohamed maaruf Abidin mulay ahmed
03/01/2023 - Google
El trato fue excelente en todo momento. Una abogada muy atenta y precisa, la verdad es que ha sido un placer.
Feliz año nuevo.
S Castaño Avatar
S Castaño
03/01/2023 - Google
Excelente atención en Accigest, desde el principio nos sentimos bien asesorados por Claudia. Comunicación fluida y siempre resolviendo nuestras dudas. Al final hemos conseguido resolver nuestras reclamaciones y obtener la cantidad correspondiente que era muy lejana a la primera oferta ofrecida por la aseguradora. Los recomiendo 100%. Muchas gracias por todo!
Maria Cetina Avatar
Maria Cetina
21/12/2022 - Google
Profesionales 100%, totalmente recomendable. El trato en todo momento ha sido exquisito.
No dudaría en volver a contactar si lo necesitara, aunque espero que nunca se repita, pues un accidente nunca lo queremos.
Mil gracias Julià.
Omar Bn Avatar
Omar Bn
02/12/2022 - Google
Profesionalidad y empatía con el cliente, 100% recomendables, me han llevado más de un caso y siempre satisfecho con su trabajo en especial Kelly que fue quien me atendió siempre.
Raul Martinez Avatar
Raul Martinez
27/10/2022 - Google
Bona comunicació amb l'equip de treball, bons professionals que faciliten i asesoren els passos a pendre. S'encarreguen de tots els tràmits sempre informant dels resultats que es poden obtenir. Si tens algun tipus d'accident és molt bona opció per obtenir una contraprestació.
Nacho Gf Avatar
Nacho Gf
24/10/2022 - Google
Mi experiencia ha sido súper positiva.han obtenido más indemninacion de la inicialmente calculada.y la atención y el seguimiento de mi caso me he sentido especialmente protegido.en especial por la letrada kelly.un verdadero placer Recomendado no al 100 por100
Al.1000 por 1000
Gracias

Últimes publicacions

Bases tècniques actuarials actualitzables

El Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital va publicar el 29 de setembre passat l'Ordre ETD/949/2022. A través d'aquesta s'actualitzen les bases tècniques actuarials que sustenten els càlculs del sistema per a la valoració dels danys i els perjudicis causats a les persones en accidents de circulació. Aquesta ordre es… Llegir més