Reclamació d’indemnització per accident al Consorci

Cotxe paraigües. Advocats accidents de trànsit. Accigest

Que és el Consorci de Compensació d’Assegurances?

El Consorci de Compensació d’Assegurances és una entitat publica al servei del sector assegurador. Es troba adscrita al Ministeri d’Economia i Competitivitat i posseeix personalitat jurídica pròpia.

Quan es contracta una assegurança de danys propis o a tercers ampliat amb incendi, robo o llunes, se suma un recàrrec al seu preu que paga el tomador de l’assegurança. Aquest recàrrec serà ingressat al Consorci per part de les companyies asseguradores. El Consorci té aquests recàrrecs com a ingressos principals.

Entre altres funcions, el Consorci de Compensació d’Assegurances s’ha de fer càrrec del pagament de les indemnitzacions per accidents de trànsit en alguns supòsits.

Quan podem reclamar una indemnització per accident al Consorci?

Vehícle sense assegurança

En el cas de que el vehicle responsable del sinistre no estigui assegurat, el Consorci haurà de fer-se càrrec de les indemnitzacions per lesions i danys materials.

Vehícle desconengut

Si el vehicle causant de l’accident de trànsit s’ha fugat del lloc del sinistre i ens ha estat impossible identificar-lo, el Consorci es farà càrrec de l’indemnització per danys personals.
Tan sols en el cas de que els danys personals hagin estat significatius el Consorci de Compensació d’Assegurances haurà d’abonar també l’indemnització per danys materials podent fixar en aquest cas una franquícia no superior a 500€. Es consideren danys significatius: la mort, l’incapacitat permanent o l’incapacitat temporal que requereixi més de set dies d’hospitalització.

És important destacar que en aquest tipus d’accidents resulta imprescindible tenir proves de l’existència del mateix, per això resulta molt aconsellable avisar a la Policia en el lloc de l’accident i prendre les dades dels possibles testimonis. Encara que el vehicle causant no estigui al lloc de l’accident la Policia podrà comprovar que existeixen indicis de la participació d’un altre vehicle en l’accident (vidres trencats, marques de frenada, etc…).

Companyia d’assegurances en liquidació o insolvent

Si la entitat asseguradora del vehicle causant del sinistre es troba en suspensió de pagaments o bé ha estat declarada en fallida, el Consorci indemnitzarà a les víctimes tant pels danys personals com pels danys materials soferts.

Vehícle robat

Quan el vehicle responsable de l’accident ha estat robat, el Consorci es farà càrrec de les indemnitzacions tant per lesions com per danys materials.

El Consorci de Compensació d’Assegurances no indemnitzarà a aquelles persones que voluntàriament siguin ocupants del vehicle responsable.

Si el vehicle culpable del sinistre no ha estat objecte d’un robatori si no d’un furt serà la companyia asseguradora del mateix vehicle qui haurà de fer-se càrrec de les oportunes indemnitzacions.

Controversia entre l’entitat asseguradora i el consorci

El Consorci indemnitzarà tant per danys personals com per danys materials als perjudicats en un accident de trànsit quan existeixi una controvèrsia en relació a qui ha d’indemnitzar al accidentat.
Si posteriorment es resol que és la companyia d’assegurances la que hauria d’haver abonat l’indemnització, aquesta tindrà que pagar al Consorci la quantitat prèviament indemnitzada més els interessos legals incrementats en un 25% des de la data en la que es va abonar l’indemnització.

Si ha patit un accident i es donen les circumstancies anteriorment descrites truqui’ns al 630202144 o ompli el formulari de contacte. Estudiarem el seu cas i li ajudarem en la reclamació de l’indemnització al Consorci de Compensació d’Assegurances.

Escriure un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Explica'ns més sobre el teu accident!

Últimes publicacions

Indemnització per accident in itinere

En aquest article tractarem sobre la indemnització en accidents in itinere. Abans de començar haurem de determinar què és un accident in itinere. Els accidents in itinere són aquells que succeeixen durant el trajecte que realitza el treballador des del domicili fins al lloc de treball o viceversa. Pot ser… Llegir més