Tributa una indemnització per accident de trànsit?

Declaració renda. Advocats accidentes de trànsit. Accigest

Els advocats d’accidents de trànsit Accigest rebem, molt sovint, per part dels nostres clients la següent pregunta:

La indemnització per accident de trànsit que he rebut tributa?

En aquesta entrada del nostre bloc tractarem de donar resposta a aquesta pregunta.

Segons l’Article 7d de la Llei de l’IRPF 35/2006 de 28 de Novembre les indemnitzacions rebudes per perjudicats en accidents de trànsit com a conseqüència de responsabilitat civil per danys personals estaran exemptes de tributar fins a la quantia legal o judicialment establerta.

Veiem els dos diferents supòsits:

 • Indemnització aconseguida per acord amistós o extrajudicial: en aquest cas l’indemnització estarà exempta de tributar sempre i quan aquesta no excedeixi de la quantia legalment establerta en el Barem d’Accidents de Trànsit. A la practica això succeeix casi sempre. Si l’indemnització és superior a la legalment establerta en l’esmentat barem, tan sols tributarà la part que excedeixi d’aquests límits. Haurem de declarar aquest excés com a benefici patrimonial no de la transmissió de bens, integrant aquest import a la base imposable general i tributarà segons l’escala de gravamen.
 • Indemnització establerta judicialment: en aquest supòsit la totalitat de l’indemnització, excedeixi o no de la quantia legalment establerta en el Barem d’Accidents, estarà exempta de tributar. No és necessari que hi hagi existit sentencia, els casos en els que hi hagi hagut una actuació judicial mínima (aplanament, renuncia, transacció judicial, etc…) es consideraran igualment exempts de tributar a la Declaració de la Renda.

Aquesta exempció es deu a que la raó de ser de les indemnitzacions per accidents de trànsit és la del rescabalament d’un dany previ, i aquestes no suposen cap enriquiment pel perjudicat sinó una justa compensació.

Tot i això haurem de tenir en compte:

 • En el cas en que l’indemnització per l’accident es substitueixi per una renda vitalícia o per una renda temporal, l’esmentada renda haurà de tributar com a rendiments del treball
 • Els interessos de mora no tributaran si provenen del retard en el pagament d’una indemnització que estigui exempta de tributar.
 • Els honoraris dels advocats encarregats de reclamar la seva indemnització no es podran deduir.
 • Si la indemnització és cobrada pels hereus de l’accidentat, aquests hauran de declarar-la a l’Impost de Successions.

Com hem vist, les indemnitzacions per accident de trànsit com a norma general no tributen; de totes maneres sempre serà aconsellable que demani al seu advocat especialista en accidents una copia de la quitança o de la sentencia en la que es reculli l’indemnització cobrada amb la finalitat de poder justificar davant d’Hisenda la procedència de la quantia rebuda.

2 comentaris a “Tributa una indemnització per accident de trànsit?

 1. Silvia Onrubia Castro ha dit:

  Quina es la quantia legalment establerta fins a la qual no cal tributar a la declaració de Renda una indemnització rebuda per danys personals per part de la companyia asseguradora del vehicle contrari?
  Si no cal tributar, no cal fer-la constar doncs com a ingressos, solament en el cas que Hisenda em reclami justificar l’ingrés o en el meu cas que son 1253€ no caldrà?

Escriure un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Explica'ns més sobre el teu accident!

Últimes publicacions

Indemnització per accident in itinere

En aquest article tractarem sobre la indemnització en accidents in itinere. Abans de començar haurem de determinar què és un accident in itinere. Els accidents in itinere són aquells que succeeixen durant el trajecte que realitza el treballador des del domicili fins al lloc de treball o viceversa. Pot ser… Llegir més