Advocat de l’assegurança o particular després d’un accident de trànsit?

¿Abogado del seguro o particular después de un accidente de tráfico?. Abogados accidentes tráfico. Accigest.

Una de les consultes que ens fan més sovint les víctimes per accident de trànsit quan contacten per primera vegada amb nosaltres és: És millor anar a l’advocat de l’assegurança o contractar-ne un particular?

En aquesta entrada tractarem d’explicar els pros i els contres de contractar un advocat particular per reclamar els danys i perjudicis causats en un accident de trànsit davant de l’opció de deixar aquesta reclamació en mans de la seva pròpia companyia d’assegurances.

Abans de començar hem de advertir-los que no podrem ser del tot objectius ja que si no se n’han adonat aquest és el blog d’Accigest, empresa dedicada a la reclamació per accidents de trànsit desvinculada totalment de qualsevol companyia asseguradora. Tot i això intentarem que lo abocat en endavant sigui el més objectiu i pràctic possible amb l’única finalitat de que les víctimes per accidents de trànsit puguin escollir la millor opció i puguin ser rescabalades de la millor manera possible.

Especialistes en accidents de trànsit

El més habitual és que l’advocat de la companyia d’assegurances tingui una àmplia experiència en accidents de trànsit, si decideix contractar un advocat particular és molt important que s’asseguri de la seva especialització ja que es tracta d’una matèria en constant evolució i amb molts canvis de legislació recents. És a dir que si opta per contractar un advocat particular esculli a un especialitzat en accidents de trànsit i no contracti per exemple al matrimonialista amb el que va quedar tan content després que li portés el seu divorci.

Qui tria l’advocat que defensarà els seus interessos?

L’advocat de l’assegurança li serà imposat per la seva companyia, no podrà escollir-lo. En canvi si decideix contractar un advocat particular lògicament podrà escollir el que més professionalitat i confiança li hagi transmès entre els molts que hi ha al mercat. Aquesta elecció és la més important ja que del treball en equip entre el client i l’advocat dependrà el resultat final i que les dues parts surtin beneficiades.

De qui, quant i com cobra cada advocat?

Si decideix que l’advocat de l’assegurança porti la seva reclamació aquesta li sortirà totalment gratuïta gràcies a la cobertura jurídica establerta a la pòlissa i totes les despeses estaran incloses. Ara bé, s’ha de donar compte que el lletrat que va a defensar els seus interessos cobra de la companyia d’assegurances, de manera que realment el seu client no serà vostè sinó la pròpia companyia d’assegurances i com a conseqüència el seu interès en el seu procediment serà casual, un tràmit més … al cap i a la fi cobrarà igualment aconsegueixis la indemnització o no.

El treball del lletrat de la companyia sempre serà dirigit per la pròpia entitat asseguradora i el lletrat no tindrà llibertat de decisió com si tindria un advocat de lliure elecció. Això que pot semblar una ximpleria pot portar molts problemes quan els interessos de la companyia es desmarquin dels seus.

Si decideix contractar un advocat particular, aquest li cobrarà a vostè amb la qual cosa el seu client serà vostè mateix. Ha de saber que la majoria d’advocats particulars que tramiten reclamacions treballen a comissió, cobren un percentatge de la indemnització que s’aconsegueixi. D’aquesta manera l’advocat sempre lluitarà per la màxima indemnització ja que d’ella dependran els seus honoraris. Abans de contractar l’advocat han d’acordar qui es farà càrrec de les possibles despeses auxiliars com poden ser els honoraris del procurador, l’informe del metge perit, etc. Llegeixi bé les condicions del contracte i aclareixi cadascuna de les clàusules que contingui per estar ben informat i per no tenir sorpreses durant el procés de reclamació.

Volum de treball

Els advocats de les companyies asseguradores a canvi d’un volum de treball molt alt tenen pactats preus molt econòmics, cobren molt poc per portar cada cas. Cobrant el que cobren de les companyies als lletrats els resulta antieconòmic portar cada cas detalladament. Això implica que els advocats de companyia amb prou feines tenen tracte amb els accidentats i els resulta impossible dedicar el temps adequat a cada assumpte i a la pràctica això comporta imprecisions i errors que poden afectar el resultat final i a la indemnització obtinguda.

Els advocats particulars cobren una quantia superior per a cada cas, a més moltes vegades aquesta quantia depèn del resultat final. Aquest fet els permet dedicar més temps a cada lesionat i a tenir un interès totalment real en aconseguir la màxima indemnització.

Fes una consulta amb un advocat particular especialista en accidents de trànsit.

Conflicte d’interessos

Si es deixa la reclamació en mans de l’advocat de l’assegurança massa vegades existirà algun conflicte d’interessos.

A l’hora de reclamar els danys materials del teu vehicle o la pèrdua total del mateix l’advocat de companyia no podrà defensar els teus interessos ja que degut a l’aplicació dels convenis CIDE, ASCIDE, CICOS serà la teva pròpia companyia la que t’haurà de indemnitzar per aquests conceptes i lògicament el teu advocat no anirà en contra dels interessos de qui es fa càrrec dels seus honoraris.

Un altre exemple de conflicte d’interessos es dóna a l’hora de valorar si presentar demanda o no davant d’una oferta extrajudicial de les lesions per part de la companyia contrària. Si tu acceptes l’oferta cursada extrajudicialment la teva companyia sortirà beneficiada doncs no haurà de fer-se càrrec dels honoraris d’advocat i de procurador per a acudir a la via judicial, per tant és probable que et t’animin a acceptar-la argumentat que els sembla una oferta justa .

Si contractes a un advocat particular independent de qualsevol companyia t’assegures que en cap cas es trobarà en un conflicte d’interessos.

Que és millor llavors?

Després de tot el que s’ha comentat i després d’anys d’experiència en el sector podem concloure que la millor elecció serà contractar un advocat particular només quan aquest sigui de la seva completa confiança, sigui especialista en accidents de trànsit i hagin acordat tot lo relatiu a la seva gestió abans de començar a treballar mitjançant un full d’encàrrec. En la majoria dels casos el client surt beneficiat en contractar a un advocat particular.

Si encara té dubtes sobre quina és la millor opció o si vol explicar-nos la seva experiència amb advocats de l’assegurança o amb advocats particulars deixi’ns un comentari a continuació.

2 comentaris a “Advocat de l’assegurança o particular després d’un accident de trànsit?

Escriure un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Explica'ns més sobre el teu accident!

Últimes publicacions

Bases tècniques actuarials actualitzables

El Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital va publicar el 29 de setembre passat l'Ordre ETD/949/2022. A través d'aquesta s'actualitzen les bases tècniques actuarials que sustenten els càlculs del sistema per a la valoració dels danys i els perjudicis causats a les persones en accidents de circulació. Aquesta ordre es… Llegir més