Tot sobre la declaració amistosa d’accident

Todo sobre el parte amistoso de accidente. Abogados accidentes tráfico. Accigest

Primers minuts després de l’accident

Quan es pateix un accident de trànsit, és habitual trobar-se contrariat i nerviós, però és important mantenir la calma i assegurar-se de que no hi hagi ferits de gravetat que requereixin atenció mèdica. En aquest cas, no oblidi trucar al servei d’emergències i a les corresponents Autoritats (Mossos d’Esquadra, Guardia Urbana, Policia Local, etc.).

Seguidament, recordi apartar el vehicle a una zona segura, posar-se l’armilla reflectant i senyalitzar correctament l’accident amb els triangles d’emergència.

Lo anterior es coneix com a protocol PAS (Protegir, Avisar y Socórrer).

Dialogar amb els altres involucrats i comprovar si existeixen testimonis

Arribat el moment de reomplir el comunament anomenat “parte amistós” haurem d’intentar dialogar amb la resta d’involucrats per a poder arribar a una visió comú i oficial dels fets i comprovar si existeixen testimonis que hagin presenciat l’accident, doncs en el cas de que existeixin problemes per aclarir les circumstàncies i provar la responsabilitat de l’accident, la seva declaració por ser essencial. Per això, és convenient apuntar les seves dades personals (nom, DNI, direcció i telèfon de contacte).

No obstant això, si no aconsegueix posar-se d’acord amb l’altre part involucrada en l’accident respecte a la versió dels fets, és aconsellable demanar la intervenció dels agents de trànsit per a que elaborin el corresponent Atestat, i localitzin també als testimonis presencials.

Si finalment no intervenen les Autoritats i s’aconsegueix arribar a un acord amb el contrari, haurà de col·laborar a reomplir la declaració amistosa, encara que és habitual que les presses, l’estrès o el simple desconeixement impedeixin que es realitzi adequadament, per lo qual en aquesta entrada el nostre equip d’advocats especialistes en accidents de trànsit volem mostrar-los com s’ha de complimentar-se la Declaració Amistosa d’Accident.

Què és la Declaració Amistosa d’Accident (DAA)?

La DAA és el model d’imprès que sol facilitar la companyia asseguradora per a declarar sinistres d’automòbils, el qual és  uniforme per a totes les asseguradores i es troba homologat amb la resta de països de la Unió Europea.

El pots descarregar en el següent enllaç tot i que lo ideal és portar sempre al vehicle una declaració amistosa original doncs aquesta és autocopiativa i així cada afectat, sense la necessitat de fer cap duplicat, podria quedar-se amb una copia del mateix que haurà d’entregar a la seva companyia d’assegurances:

DESCARREGA LA TEVA DECLARACIÓ AMISTOSA D’ACCIDENT

Una altra opció per reomplir una declaració amistosa d’accident és descarregar-se en el mòbil la següent aplicació: APP DECLARACIÓ iDEA

No es tracta d’un document obligatori, tot i que, serà fonamental per a facilitar l’intercanvi de dades entre els implicats en l’accident i determinar les circumstàncies i la responsabilitat del sinistre.

El principal objectiu de l’esmentat tràmit és agilitzar la tramitació de les corresponents indemnitzacions pels danys materials ocasionats i les possibles lesions físiques patides.

Com reomplir una declaració d’accidents?

  • Intenti que la lletra de la declaració amistosa sigui llegible utilitzant lletres majúscules.
  • Utilitzi un bolígraf que escrigui bé i busqui un lloc de recolzament perquè la segona fulla quedi ben calcada.
  • És bona pràctica prendre fotografies dels danys materials produïts a ambdós vehicles en les que es vegi la matrícula.
  • No firmi la declaració amistosa fins que s’hagi complimentat en la seva totalitat i hagi revisat si està conforme amb totes les dades introduïdes.

Passos a seguir per la seva confecció

El imprès es composa de dos parts: la declaració (part del davant) i l’acta (part del darrera).

DECLARACIÓ:
En la part superior de la pàgina trobem cinc camps comuns per als implicats ens els que haurem de completar la informació relativa a:

Declaració amistosa d'accident

1- Data i hora de l’accident.

2- Lloc exacte en el que s’ha produït el sinistre.

3- Víctimes (incloses lleus) si existissin.

4- Danys materials que no siguin els dels propis vehicles implicats.

5- Dades personals dels testimonis que hagin presenciat l’accident.

Més avall, a ambdós costats del document, hi figura una columna reservada al vehicle A i una altre al vehicle B, sent indiferent l’ordre en el que s’identifiquin.

6- Dades personals dels assegurats (A i B): Nom, domicili i telèfon.

7- Dades dels vehicles involucrats (A i B): Marca, model, matrícula o número de bastidor.

8- Dades de l’asseguradora i de la pòlissa (A i B).

9- Dades personals del conductor del cotxe en el moment del sinistre (A i B).

10- Punt d’impacte de cadascun dels vehicles.

11- Danys apreciats en cada vehicle.

La part central enumera les 17 circumstàncies més comunes en les que es produeix una col·lisió entre dos vehicles i conté una quadricula per a dibuixar un croquis de l’accident.

12- Circumstàncies de l’accident (marcar amb una creu): Apareixen una sèrie de possibles escenaris (anava a estacionar, avançava, girava a la dreta, feia marxa enrere, etc.) entre els que haurem de marcar la/es casella/es que correspongui amb la situació en la que es trobaven els vehicles en el moment del impacte. Com veurem més endavant marcar de forma correcte aquest apartat és de vital importància per a l’agilització dels tràmits i per aclarir les responsabilitats en l’accident.

13- Croquis de l’accident: Intenti reproduir com es va produir la col·lisió mitjançant un petit dibuix clar i senzill, indicant quin vehicle és el A i quin és el B, així com tots els detalls que puguin (sentid del trànsit, senyals de trànsit verticals, senyalització sobre lacalçada, semàfors, lloc de la colisió, danys patits per cada vehicle, etc.)

No obstant això, si cap circumstància de les que s’indiquen en la declaració d’accident s’ajusta amb lo que ha succeït, podrà explicar com s’ha produït l’accident en l’apartat d”observacions’.

14- Observacions: Cada conductor pot exposar el que consideri oportú.

Just a sota, apareix una casella reservada per a la firma de les dues parts (A i B).

15- Firma dels conductors: perquè el document tingui plena validesa i sigui vinculant, haurà d’estar firmat per tots els conductors implicats. En aquest sentit, és important remarcar que si no s’està d’acord amb el relat dels fets, encara que hagi reomplert les dades personals no ha de firmar.

ACTA:
Pel que fa a la part del darrera del imprès, no és precís que s’ompli en el mateix moment de l’accident, si no que cada implicat pot acabar de complimentar més tard la segona pàgina amb les informacions complementaries també necessàries per la bona comprensió dels fets i els seus involucrats. Aquests punts a completar son:

16- Dades de l’assegurat.

Revers declaració amistosa accident

17- Informacions complementaries sobre la producció de l’accident (croquis suplementari si fos necessari)

18- Indicar si han intervingut les Autoritats i de quin cos es tracta.

19- Dades del vehicle assegurat.

20- Dades del conductor del vehicle assegurat.

21- Peritatge.

22- Altres vehicles intervinents: Si en l’accident han intervingut més de dos vehicles (col·lisió múltiple), s’ompliran tantes declaracions com siguin precisos i s’indicaràn en aquest apartat les dades de cada vehicle (C i D).

23- Danys a les coses i a als animals: Si en l’accident pateix dany algun animal o algun objecte personal (ordinador portàtil, càmera de fotos, etc.) que estigués dins del vehicle en el moment del impacte.

24- Informació sobre els ferits: Indicar si en l’accident hi ha persones ferides, tant dels vehicles implicats com vianants.

25- Altres observacions.

Determinació de la responsabilitat del sinistre en base a la declaració amistosa

Com hem explicat la Declaració Amistosa d’Accident és el document que habitualment s’omple després de la producció de l’impacte i és precisament aquest caràcter d’espontaneïtat i immediatesa el que l’ha consagrat com la forma més ràpida i eficaç de determinar la responsabilitat de l’accident de circulació. Cal recordar que és un document que s’omple de mutu acord entre les parts i sense que aquestes hagin estat assessorades per especialistes.

L’apartat 12 de la declaració amistosa és primordial per determinar la responsabilitat del succés, doncs depenent de les caselles marcades, les asseguradores utilitzen la taula de responsabilitat per a la indemnització directe dels danys materials a vehicles, segons el Conveni de Indemnització Directa Espanyol (CIDE), el qual va ser ampliat per l’Acord Suplementari al Conveni de Indemnització Directa Espanyol (ASCIDE).

Taula responsabilitat declaració amistosa accident segons convenis

Si ambdues parts han marcat únicament una casella,  mitjançant l’esmentada taula les asseguradores agilitzaran la tramitació del sinistre.

Així per exemple, segons la taula, si el conductor del vehicle A marca la casella número 9 i el conductor del vehicle B marca la casella número 12, segons la taula, estan reconeixent implícitament que la responsabilitat de l’accident recau sobre el conductor del vehicle B.

Si té algun problema relacionat amb la confecció d’una declaració amistosa d’accident deixi’ns un comentari en aquesta entrada i un advocat especialista en accidents d’Accigest resoldrà els seus dubtes.

Escriure un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Explica'ns més sobre el teu accident!

Últimes publicacions

Indemnització per accident in itinere

En aquest article tractarem sobre la indemnització en accidents in itinere. Abans de començar haurem de determinar què és un accident in itinere. Els accidents in itinere són aquells que succeeixen durant el trajecte que realitza el treballador des del domicili fins al lloc de treball o viceversa. Pot ser… Llegir més