El barem d’accidents de trànsit del 2023 puja un 8,50%

Baremo 2023. Abogados accidentes de tráfico. Accigest.

El barem d’accidents de trànsit del 2023 puja un 8,50%.

Per exemple, aquesta pujada deixa les indemnitzacions per dies de curació de la manera següent:

  • Dia de perjudici molt greu = 119,03 €
  • Dia de perjudici greu = 89,27 €
  • Dia de perjudici moderat = 61,89 €
  • Dia de perjudici bàsic = 35,71€

I les indemnitzacions per cada intervenció quirúrgica queden entre 476,10€ i 1.904,40€.


DESCARREGA’T EL BAREM D’ACCIDENTS DE TRÀNSIT 2023


Utilitza la nostra calculadora d’indemnitzacions actualitzada amb els imports del 2023

Aquesta pujada del barem ve donada arrel de la dada de l’IPC del novembre que es va conèixer el dia 14 de desembre passat que ha estat del 6,80%. Amb aquesta dada la mitjana de la inflació del desembre del 2021 al novembre del 2022 és del 8,46%. Així, doncs, la pujada de les pensions pel 2023 serà del 8,50% ja que el govern ha arrodonit la xifra. En aquest sentit es pronuncia, en el seu article 3.1, el Real Decreto 1058/2022, de 27 de diciembre, sobre revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social, de las pensiones de Clases Pasivas y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2023.

Cal recordar que, segons l’article 49 de la LRCSCVM, les actualitzacions del barem s’han de produir prenent com a referència la revaloració de les pensions.

La resta de taules s’incrementaran en el mateix percentatge del 8,50% exceptuant les de lucre cessant i ajuda a tercera persona.

Amb data posterior a la publicació del present article, la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones ha publicat la Resolución de 12 de enero de 2023, por la que se hacen públicas las cuantías de las indemnizaciones actualizadas del sistema para valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación.

Consultar gratis a un advocat especialista en accidents
Explica'ns més sobre el teu accident!
 

A quins accidents de trànsit haurem d’aplicar el barem d’accidents del 2023?

Per conèixer en quins accidents haurem d’aplicar el barem de 2023 us copiem a continuació l’article 40 de la LRCSCVM:

Artículo 40. Momento de determinación de la cuantía de las partidas resarcitorias.

  1. La cuantía de las partidas resarcitorias será la correspondiente a los importes del sistema de valoración vigente a la fecha del accidente, con la actualización correspondiente al año en que se determine el importe por acuerdo extrajudicial o por resolución judicial.
  2. En cualquier caso, no procederá esta actualización a partir del momento en que se inicie el devengo de cualesquiera intereses moratorios.
  3. Las reglas de los dos apartados anteriores afectarán igualmente a las partidas de gastos realizados, partiendo del nominal satisfecho en la fecha de su desembolso.
  4. Si se realizan pagos a cuenta, las cantidades que se abonen se actualizarán de acuerdo con las reglas previstas en los apteriores y se deducirán de ese modo del importe global.

A Accigest som advocats especialistes en accidents de trànsit, si ha estat víctima d’un truqui’ns i l’assessorarem al respecte.

Escriure un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Últimes publicacions

Indemnització per accident in itinere

En aquest article tractarem sobre la indemnització en accidents in itinere. Abans de començar haurem de determinar què és un accident in itinere. Els accidents in itinere són aquells que succeeixen durant el trajecte que realitza el treballador des del domicili fins al lloc de treball o viceversa. Pot ser… Llegir més

Bases tècniques actuarials actualitzables

El Ministeri d'Afers Econòmics i Transformació Digital va publicar el 29 de setembre passat l'Ordre ETD/949/2022. A través d'aquesta s'actualitzen les bases tècniques actuarials que sustenten els càlculs del sistema per a la valoració dels danys i els perjudicis causats a les persones en accidents de circulació. Aquesta ordre es… Llegir més