calcular indemnización 2017

Actualització del barem d’accidents de trànsit de 2017

Tot i que amb molt retard i a només dos mesos de que s’acabi l’any en curs, la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions ha publicat mitjançant la Resolució de data 3 d’octubre de 2017 les taules indemnitzatories actualitzades pels accidents de trànsit ocorreguts durant aquest 2017.

Clicant en el següent enllaç podràs descarregar-te el BAREM D’ACCIDENTS DEL 2017.

Aquesta actualització es basa en l’Article 49 del barem de trànsit, el qual copiem a continuació:


1. A partir del año siguiente a la entrada en vigor de esta Ley, las cuantías y límites indemnizatorios fijados en ella y en sus tablas quedan automáticamente actualizadas con efecto a 1 de enero de cada año en el porcentaje del índice de revalorización de las pensiones previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
2. No obstante, las tablas de lucro cesante y de ayuda de tercera persona, por su naturaleza, se actualizan conforme a las bases técnicas actuariales. Asimismo la tabla de gasto de asistencia sanitaria futura se actualiza, en su caso, de acuerdo con lo que se establezca en los convenios sanitarios que se suscriban con los servicios públicos de salud según lo establecido en el artículo 114, y teniendo en cuenta la variación de los costes soportados por los servicios sanitarios.
3. La Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones hará públicas por resolución las cuantías indemnizatorias actualizadas para facilitar su conocimiento y aplicación.

 

La resolució determina que l’ajust es fixe en base a l’índex de revalorització de les pensions, aquest ajust tal i com vem avançar al gener en aquesta entrada del nostre blog serà del 0,25%.

 

Empresa dedicada a gestió d'indemnitzacions per accident de trànsit.

 

Sobre les taules de lucre cessant i d’ajuda de tercera persona, la taula de despeses d’assistència sanitària futura i sobre el perjudici patrimonial del lucre cessant del lesionat amb dedicació a les tasques de la llar no se sap res.

Entenem que les indemnitzacions per lucre cessant i d’ajuda de tercera persona s’han d’actualitzar conforme les Bases Tècniques Actuarials, les quals es van publicar per la Junta Consultiva d’Assegurances i Fons de Pensions a l’Octubre de 2016, i que al mateix temps aquestes s’han d’actualitzar aplicant l’IPC.

La taula de despesa d’assistència sanitària futura es renovarà en base a lo que s’estableixi en els convenis sanitaris subscrits amb els serveis de salut públics.

Calcular indemnización accidente 2017

El perjudici patrimonial del lucre cessant del lesionat amb dedicació a les tasques de la llar haurem d’actualitzar-lo en base a la pujada del salari mínim interprofessional que aquest any s’ha incrementat en un 8%.

 

Si com a lesionat en un accident de trànsit té qualsevol dubte sobre com s’ha d’aplicar l’actual barem no dubti en contactar amb els advocats d’accidents d’Accigest.

Sense comentaris

Escriu un comentari

¡Llámanos!