Guia de bones pràctiques per l’aplicació del Barem d’Autos

El Ministeri de Justícia, a proposta de la Comissió de Seguiment del Sistema de Valoració, ha publicat una Guia de bones pràctiques per aplicar el barem d’accidents de trànsit, amb les seves periòdiques actualitzacions.

Pots descarregar-te-la AQUÍ.

Amb aquesta guia s’intenten evitar males interpretacions dels Articles més problemàtics de la Llei 35/2015, de 22 de setembre, de reforma del sistema per la valoració dels danys i perjudicis causats a les persones en accidents de circulació.

Tot i l’evident absència del caràcter normatiu d’aquesta Guia de bones pràctiques, algunes recents sentències ja la tenen en consideració en les seves fonamentacions jurídiques. P.e. Sentència de 19 de Març de 2018, de la Secció 4a de l’Audiència Provincial de Biscaia.

A Accigest considerem aquesta guia de bones pràctiques un sense sentit ja que se suposa que la normativa a aplicar hauria de ser suficientment clara i contenir els mecanismes i sancions necessàries per fer-se complir. Al nostre entendre la necessitat de l’esmentada guia tan sols treu a la llum les carències de l’actual barem de trànsit. Per més inri, com veurem més endavant en alguns aspectes la guia sembla que més que aclarir crea confusió.

En la seva última actualització, aquesta Guia de bones pràctiques s’estructura en 2 capítols: Capítol Jurídic i Capítol Actuarial. Analitzarem a continuació el que estableix el Capítol Jurídic:

 

LA RECLAMACIÓ PRÈVIA EXTRAJUDICIAL:

 • A la reclamació prèvia a la asseguradora el perjudicat haurà d’aportar totes aquelles dades i documentació mèdica d’interès sense amagar informació que dificulti la determinació de la responsabilitat ni la quantificació del dany.
 • No és necessari quantificar el dany per part del perjudicat.

Sota el nostre punt de vista, aquests dos punts ja quedaven bastant clars a la LRCSCVM i tampoc han resultat ser massa problemàtics.

 

L’OFERTA MOTIVADA:

 • No s’han de realitzar oferiments per altres procediments que no siguin ofertes motivades, ni per escrit, ni telefònics, etc.
 • L’Oferta Motivada haurà de contenir de forma desglossada els diferents conceptes que s’indemnitzen i els seus imports. La companyia d’assegurances no podrà amagar informació que dificulti la determinació de la responsabilitat ni la quantificació del dany. La valoració de les seqüeles s’haurà de presentar desglossada amb la corresponent puntuació de cadascuna d’elles. La valoració de les lesions temporals també haurà d’estar desglosada segons el grau de perjudici personal. El pagament de l’oferta motivada no podrà condicionar-se a la renuncia de futures accions.

Des de l’aplicació del nou barem, algunes asseguradores tenen per costum passar una oferta verbal o per mail condicionada a renuncia de futures accions i al mateix temps traslladen una oferta motivada reglamentaria més baixa que la anterior. Dit això, tampoc creiem que la publicació d’aquesta Guia canviï la seva d’actuar en aquest sentit.

Guia bones pràctiques barem de trànsit

 

L’APORTACIÓ DE L’INFORME MÈDIC EN CAS DE:

OFERTES MOTIVADES:

 • Si coincideix l’import de la reclamació previa amb el de l’oferta motivada la companyia no haurà d’aportar cap informe mèdic i a efectes de la Llei es considerarà la informació mèdica aportada pel lesionat com a “informe mèdic definitiu”.
 • En els casos en que només es reclamin lesions temporals la bona pràctica permet a la asseguradora basar la seva oferta motivada en els mateixos informes mèdics aportats pel lesionat. Però si aquest aporta un informe mèdic pericial l’asseguradora haurà d’aportar un informe mèdic definitiu.
 • En els casos en que es reclamin seqüeles tant si el lesionat aporta una pericial com si només aporta l’informe mèdic assistencial la companyia d’assegurances haurà d’aportar un informe mèdic definitiu. La diferencia estarà en que si el lesionat aporta un informe pericial amb la puntuació de cada seqüela i la seva codificació, la companyia estarà obligada a que en el seu informe definitiu es desglossi de la mateixa manera.
 • En els casos en que les seqüeles siguin derivades d’un traumatisme menor de la columna vertebral tan sols serà necessari que la companyia d’assegurances aporti un informe mèdic definitiu si el lesionat aporta un informe mèdic pericial concloent que acrediti l’existència de la seqüela.

 

RESPOSTES MOTIVADES:

 • Les companyies tan sols hauran d’aportar un informe mèdic definitiu conjuntament amb la resposta motivada quan aquesta es basi en la negació de l’existència de lesions temporals o seqüeles o del nexe causal respecte a elles.

Aquest apartat de la Guia ens sembla un despropòsit, per un costat posa en dubte la obligatorietat de les asseguradores d’aportar conjuntament amb l’oferta motivada un informe mèdic definitiu, obligatorietat contemplada de forma clara a l’Article 7.3 c) de la LRCSCVM que textualment diu:


Contendrá, de forma desglosada y detallada, los documentos, informes o cualquier otra información de que se disponga para la valoración de los daños, incluyendo el informe médico definitivo, e identificará aquéllos en que se ha basado para cuantificar de forma precisa la indemnización ofertada, de manera que el perjudicado tenga los elementos de juicio necesarios para decidir su aceptación o rechazo.


Per altra banda, tot i que els que portem treballant amb el nou barem des de la seva aparició ja ho teníem clar, en aquest apartat la guia supedita de forma clara els drets de la víctima al fet de poder pagar-se una pericial mèdica privada.

Per si això fos poc, en relació als traumatismes menors de la columna vertebral la guia de forma implícita afegeix l’adjectiu “pericial” al punto 2 del problemàtic Article 135 que diu:


2. La secuela que derive de un traumatismo cervical menor se indemniza sólo si un informe médico concluyente acredita su existencia tras el período de lesión temporal.


La guia sembla voler deixar clar que un informe d’alta emès pel metge assistencial de la víctima no és pas concloentobligant d’aquesta manera als lesionats amb seqüeles derivades de traumatismes menors de la columna, si volen reclamar-les, a realitzar un informe pericial el preu del qual moltes vegades supera a l’indemnització corresponent a les seqüeles existents.

 

DEURES DE DILIGÈNCIA I COL·LABORACIÓ:

En el paràgraf 5è de l’article 7.2 de la LRCSCVM s’estableix que:


El asegurador deberá observar desde el momento en que conozca, por cualquier medio, la existencia del siniestro, una conducta diligente en la cuantificación del daño y la liquidación de la indemnización.


La guia considera que per la raó exposada, encara que no hi hagi reclamació del perjudicat, la bona pràctica requereix que:

 • Quan l’assegurador tingui coneixement de l’existència de danys corporals, en un sinistre que pugui afectar-li, desplegament, en compliment d’aquest deure, l’activitat necessària per quantificar el dany i, quan li correspongui, liquidar la indemnització el més aviat possible.
 • El lesionat presti la col·laboració necessària que preveu l’article 37.2 de la LRCSCVM perquè els serveis mèdics designats per l’assegurador li reconeguin quan aquest ho sol·liciti, amb la periodicitat mèdicament adequada i sense dilacions injustificades, i de manera que no pertorbi les seves activitats ni comporti risc per a la salut o integritat física.

També s’estableix en aquesta guia que, en tot cas, hi hagi o no reclamació del perjudicat, la bona pràctica requereix que, un cop consolidades les seqüeles o produïda la curació, els serveis mèdics designats per l’assegurador proporcionin al lesionat sense dilacions injustificades l’informe metge definitiu que preveu l’article 37.3 de la LRCSCVM, sense necessitat d’haver d’esperar a l’oferta o, si escau, resposta motivada.

Dues qüestions importants s’evidencien en el present apartat de la Guia de bones pràctiques:

 • Que ambdues parts (entitats asseguradores i lesionats) es comprometen a fomentar la col·laboració, la bona fe i la transparència en l’aplicació de la normativa, sense requerir-se la reclamació formal prèvia del perjudicat.
 • L’assegurador ha de facilitar al lesionat l’informe mèdic definitiu, sense que s’hagi d’esperar a la formalització en els terminis establerts de la corresponent oferta o resposta motivada.

 

Tot i que la Guia de bones pràctiques sembla defensar de forma els interessos de les asseguradores els advocats d’Accigest seguirem lluitant pels interessos de totes les persones lesionades en accidents de trànsit.

Sense comentaris

Escriu un comentari

Llámenos
Contáctenos

La nostra web utilitza cookies per l'anàlisis. Si no estàs segur, fes un cop d'ull a la nostra política de privacitat. Llegir més

Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.

Cerrar