La reclamació prèvia en accidents de trànsit

Mans signant. Advocats accidents de trànsit. Accigest

Segons l’Article 7 de la Llei 35/2015 de 22 de setembre, per accidents de trànsit ocorreguts a partir l’1 de gener de 2016 serà obligatori presentar una reclamació prèvia a la companyia asseguradora abans de reclamar judicialment.

Concretament diu:

No se admitirán a trámite, de conformidad con el artículo 403 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las demandas en las que no se acompañen los documentos que acrediten la presentación de la reclamación al asegurador y la oferta o respuesta motivada, si se hubiera emitido por el asegurador.

Per accidents ocorreguts abans del 2016 tot i que a 1ª Instància no s’han admès algunes demandes per falta de reclamació prèvia, tant l’Audiència Provincial d’Àlaba en el seu Auto nº 63/16 com l’Audiència Provincial de Girona en el seu Auto nº 123/16 han deixat clara la irretroactivitat de dit requeriment obligant als Jutjats de 1ª Instància a admetre les corresponents demandes.

Aquesta reclamació prèvia ha de contenir la identificació de qui la realitza, una declaració sobre les circumstàncies del fet, la identificació del vehicle i del conductor si es coneguessin i tota la documental mèdica pericial o assistencial que tingui en el seu poder per poder quantificar el dany. Aquesta reclamació extrajudicial la podrà realitzar directament el perjudicat o qualsevol persona (advocat, procurador, familiar, etc …) en la seva representació sense necessitat d’acreditar aquesta representació.

Aquest tràmit servirà també per interrompre el còmput del termini de prescripció des del moment de la seva presentació fins a l’emissió fefaent al perjudicat de l’oferta o resposta motivada per part de la companyia d’assegurances.

Sobre el medi (burofax, mail, etc …) a través del qual haurem de presentar la reclamació el legislador no ho deixa clar en cap moment, per tant serà aconsellable fer-ho de manera que quedi la suficient constància.

Un cop presentada la reclamació la companyia d’assegurances tindrà un termini de tres mesos per traslladar-nos una oferta motivada o si no considerés acreditada la responsabilitat una resposta motivada. Si no complís amb aquesta obligació constituiria una infracció administrativa.

No podrem presentar una demanda per la via civil fins que no haguem rebut una oferta o una resposta motivada, o bé hagin transcorregut els 3 mesos des de la presentació de la reclamació prèvia. L’oferta o resposta motivada haurem d’adjuntar-les a la demanda conjuntament amb la reclamació prèvia obligatòria efectuada.

Si volem demanar un informe mèdic forense a l’Institut de Medicina Legal serà indispensable esperar a tenir en el nostre poder l’oferta motivada, en el cas que hàgim rebut una resposta motivada no ens serà possible aquesta possibilitat.

Si t’ha quedat algun dubte sobre com reclamar una indemnització per un accident de trànsit ocorregut a partir de l’1 gener 2016 deixa un comentari en aquesta entrada i un advocat d’Accigest intentarà resoldre els teus dubtes.

Escriure un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Explica'ns més sobre el teu accident!

Últimes publicacions

Indemnització per accident in itinere

En aquest article tractarem sobre la indemnització en accidents in itinere. Abans de començar haurem de determinar què és un accident in itinere. Els accidents in itinere són aquells que succeeixen durant el trajecte que realitza el treballador des del domicili fins al lloc de treball o viceversa. Pot ser… Llegir més