Sentència del Tribunal Suprem utilitza el Barem de 2016 per interpretar l’anterior

Maça jutge. Advocats accidents de trànsit. Accigest

Com ja han fet algunes audiències provincials, la recent Sentència del Tribunal Suprem de 6 d’abril de 2016 (Recurs núm. 477/2014) fa ús del nou Barem d’Autos per interpretar l’anterior, en relació a un accident de trànsit ocorregut al juny de 2009, lògicament d’abans de l’aprovació de la Llei 35/2015.

Concretament es recolza en l’Article 115 de la Llei 35/2015 referent al rescabalament de pròtesis i ortesis per confirmar la sentència de l’audiència provincial que havia establert una indemnització per a la víctima en concepte de set canvis de pròtesis femoral, una substitució cada 5 anys durant els 35 anys de projecció de vida estimada.

Pròtesis femur accident de trànsit

L’esmentat article estableix que el pagament de l’import de les pròtesis i ortesis futures s’ha de fer directament al lesionat.

Vegem a continuació com el Tribunal Suprem cita el nou article en suport a la seva tesi:

Este criterio ha sido recogido en la Ley 35/2015 de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, al establecer expresamente en su artículo 115 , el directo resarcimiento al lesionado del importe de las prótesis y órtesis que precise a lo largo de su vida, debiendo la necesidad, periocidad y cuantía de los gastos de las prótesis y órtesis futuras acreditarse mediante el correspondiente informe médico desde la fecha de estabilización de las secuelas, teniéndose en cuenta para su valoración el tipo de secuela, la edad del lesionado, la periodicidad de la renovación de la prótesis y órtesis en función de su vida útil y el coste de las mismas, atendiendo a las necesidades y circunstancias personales del lesionado; gastos que se podrán indemnizar en forma de capital utilizándose el correspondiente factor actuarial de conversión establecido en la tabla técnica de coeficientes de capitalización de prótesis y órtesis incluida en las bases técnicas actuariales a las que hace referencia el art. 48 de la citada Ley.

Com hem vist, la irretroactivitat del nou barem d’accidents de trànsit no impedeix a les audiències provincials i fins i tot al propi Tribunal Suprem en la sentència que avui ens ocupa a prendre de forma orientativa criteris del nou sistema.


Els advocats d’accidents Accigest seguirem atents a totes les novetats sobre l’aplicació del nou barem amb l’única finalitat de poder assessorar de forma adequada a les víctimes per accidents de trànsit.

Escriure un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Explica'ns més sobre el teu accident!

Últimes publicacions

Indemnització per accident in itinere

En aquest article tractarem sobre la indemnització en accidents in itinere. Abans de començar haurem de determinar què és un accident in itinere. Els accidents in itinere són aquells que succeeixen durant el trajecte que realitza el treballador des del domicili fins al lloc de treball o viceversa. Pot ser… Llegir més