retroactividad-nuevo-baremo-de-2016

El nou barem de 2016 s’aplicarà de forma retroactiva?

 

La Sentència de l’Audiència Provincial de Navarra de 29 d’Octubre de 2015 aplica de forma orientativa el nou barem a un accident del 2013.

Després de l’entrada en vigor del nou barem d’Autos de 2016 una de les principals preocupacions de les companyies asseguradores és si aquest s’aplicarà de manera retroactiva.

retroactividad nuevo baremo de 2016

En principi la nova regulació deixa molt clar que només s’aplicarà als accidents ocorreguts amb data posterior a l’1 de gener de 2016. No obstant això fins i tot abans de l’entrada en vigor del nou barem ens hem trobat amb la Sentència 244/2015 de l’Audiència Provincial de Navarra de 29 d’octubre de 2015 que aplica el barem del 2016, literalment “com a pauta orientativa”, a un sinistre ocorregut el 13 d’abril de 2013. Vegem-ho tal i com està en la sentència:

A tal objeto, estimamos que pueden servir como pauta orientativa los criterios que en relación con el lucro cesante se contemplan en la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación , norma esta que, si bien no es aplicable directamente al caso que nos ocupa, e incluso no entrará en vigor hasta el próximo día 1 de enero de 2016, ya ha sido publicada en el BOE del pasado día 23 de septiembre de 2015.

El sinistre en concret es tracta d’una col·lisió d’un autobús, que no respecta un senyal de Stop, i envesteix a un ciclomotor, el conductor del qual mor i deixa vídua i un fill.

La qüestió que tracta la sentència és la compensació per lucre cessant la qual va ser denegada en primera instància i posteriorment recorreguda pels perjudicats. L’Audiència considera provat l’esmentat lucre cessant i com transcrivim a continuació considera la quantificació de d’aquest perjudici dificultosa en no contemplar detalladament en el barem vigent:

Y tal determinación es ciertamente dificultosa, dado que no se contempla detalladamente este perjuicio en el sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación contemplado como Anexo en el Texto Refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor.

Com recull la sentència, aplicant la Llei 35/2015 de 22 de setembre la quantitat de la indemnització per lucre cessant és fins i tot superior a la sol·licitada, per això aquesta quantitat no es pot considerar excessiva pel que s’ha de concedir íntegrament.

És més que probable que tinguem més sentències en aquesta línia sobretot com a analogia per als conceptes a indemnitzar que no estiguin degudament contemplats en el barem anterior (despeses mèdiques futures, lucre cessant, etc …).

 

Els advocats de trànsit Accigest estarem atents a l’evolució dels criteris jurisprudencials dels Tribunals que puguin considerar l’aplicació del nou barem fins i tot en accidents ocorreguts amb anterioritat a la seva entrada en vigor.

Sense comentaris

Escriu un comentari

¡Llámanos!