Visita del perit metge de la companyia d’assegurances

Visita del perito. Abogados accidentes de tráfico. Accigest.

Haig de deixar-me visitar pel perit metge de la companyia d’assegurances del responsable de l’accident?

Si has patit un accident de trànsit i t’han trucat dels serveis mèdics de la companyia d’assegurances per concertar una visita per la valoració de les teves lesions, en virtut de lo establert a l’‘Artícle 37 de la LRCSCVM has d’accedir a ser visitat i a prestar la col·laboració precisa. A més, és lògic pensar que la entitat asseguradora que ha d’indemnitzar al lesionat pugui accedir al mateix per valorar correctament las lesions sofertes.

L’esmentat deure de reciproca col·laboració entre les parts ha quedat reflectit a la recent Sentencia de l’Audiència Provincial de Granada (Secció Cinquena) de 16 de març del 2018, en la l’Audiència dictamina que no procedeix l’admissió de la prova pericial mèdica sol·licitada per l’Entitat asseguradora en el seu escrit de contestació a la demanda. Aquesta sol·licitud es sustentava en lo disposat en l’Article 337 de la Llei de Enjudiciament Civil (LEC):

Artículo 337. Anuncio de dictámenes cuando no se puedan aportar con la demanda o con la contestación. Aportación posterior.

1- Si no les fuese posible a las partes aportar dictámenes elaborados por peritos por ellas designados, junto con la demanda o contestación, expresarán en una u otra los dictámenes de que, en su caso, pretendan valerse, que habrán de aportar, para su traslado a la parte contraria, en cuanto dispongan de ellos, y en todo caso cinco días antes de iniciarse la audiencia previa al juicio ordinario o de la vista en el verbal.

2- Aportados los dictámenes conforme a lo dispuesto en el apartado anterior, las partes habrán de manifestar si desean que los peritos autores de los dictámenes comparezcan en el juicio regulado en los artículos 431 y siguientes de esta Ley o, en su caso, en la vista del juicio verbal, expresando si deberán exponer o explicar el dictamen o responder a preguntas, objeciones o propuestas de rectificación o intervenir de cualquier otra forma útil para entender y valorar el dictamen en relación con lo que sea objeto del pleito.

Perit metge companyia d'assegurances contraria

Considera el jutjador que en l’Article 7 de la Llei sobre Responsabilitat Civil i Assegurança en la Circulació de Vehicles a Motor (LRCSCVM) s’estableixen una serie de requisits formals a complimentar “… con carácter previo a la interposición de la demanda judicial …”, els quals responen al establiment d’un tràmit prejudicial d’obligada observança, tant pel perjudicat com per l’Entitat asseguradora.

Tot aixo, unit al deure recíproc de col·laboració que es contempla a l’Article 37 de la LRCSCVM, fa que s’hagi de preservar el principi d’ “equilibri de mitjans probatoris entre les parts”, principi que es trencaria si se permetés a l’Asseguradora desvincular-se del tràmit previ de  valoració, al temps que la complimentació del mateix es contempla pel perjudicat com a requisit de procedibilitat degut a la seva exigibilitat imperativa per l’admissió a tràmit de la demanda, conforme a lo establert en el apartat 8 de l’Article 7 de la LRCSCVM.

Si els serveis mèdics de la companyia d’assegurances del responsable de l’accident han contactat amb tu per concertar una visita i tens dubtes sobre com procedir, contacta amb els nostres advocats d’accidents Accigest i t’assessorarem al respecte.

Escriure un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Explica'ns més sobre el teu accident!

Últimes publicacions

Indemnització per accident in itinere

En aquest article tractarem sobre la indemnització en accidents in itinere. Abans de començar haurem de determinar què és un accident in itinere. Els accidents in itinere són aquells que succeeixen durant el trajecte que realitza el treballador des del domicili fins al lloc de treball o viceversa. Pot ser… Llegir més