atropello-nino

Indemnització per accident de trànsit a menors de 14 anys i incapacitats

El nou barem de trànsit de 2016 que va entrar en vigor el passat 1 de gener ha modificat el tractament a les víctimes per accidents de trànsit menors de 14 anys i incapacitats.

Fins al 2016 per fixar la quantia de la indemnització a un lesionat per accident de trànsit sempre es tenia en compte la intervenció del propi lesionat en l’accident, i aquesta indemnització es reduïa en proporció al percentatge de responsabilitat que aquest tingués. A partir d’ara si la víctima és menor de 14 anys o és incapacitada tindrà dret a cobrar el 100% de la quantia que li correspongui amb independència del percentatge de culpabilitat que hagi tingut en el sinistre.

Tot això en base a l’article 1.2 de la nova llei que diu:

En los supuestos de secuelas y lesiones temporales, la culpa exclusiva o concurrente de víctimas no conductoras de vehículos a motor que sean menores de catorce años o que sufran un menoscabo físico, intelectual, sensorial u orgánico que les prive de capacidad de culpa civil, no suprime ni reduce la indemnización y se excluye la acción de repetición contra los padres, tutores y demás personas físicas que, en su caso, deban responder por ellas legalmente. Tales reglas no procederán si el menor o alguna de las personas mencionadas han contribuido dolosamente a la producción del daño.

Com veieu, tot i que la culpa de l’accident sigui del propi nen menor de 14 anys o d’un incapacitat, aquest tindrà igualment dret a cobrar una indemnització per les lesions sofertes a càrrec de la part contrària. Aquesta indemnització tampoc es podrà veure reduïda en els supòsits en què la víctima hagi contribuït al resultat lesiu (cinturó de seguretat descordat, circular en motocicleta sense casc, etc …). A més l’asseguradora contrària no podrà repetir en cap cas contra els pares o tutors legals del menor o incapacitat.

Per exemple, abans del 2016 si un nen patia un atropellament al travessar el carrer de forma sobtada i sense mirar mentre jugava amb una pilota, el nen no podia cobrar cap indemnització ja que el total de la culpa requeia en aquest. En el mateix supòsit, a partir l’1 de gener de 2016 el nen si tindrà dret a percebre una indemnització per les lesions sofertes.

atropellament nen

Analitzant-ho, hi ha tres excepcions a aquesta nova regla:

  • Si el menor de catorze anys o incapacitat és conductor d’un vehicle a motor en el moment de l’accident.
  • Si el nen o incapacitat actua dolosament en la producció del dany.
  • En el cas de mort del menor de 14 anys o incapacitat, ja que la nova regla només s’aplica en el cas de seqüeles i lesions temporals.

Amb aquesta modificació s’ha equiparat l’àmbit civil amb l’àmbit penal pel que fa al tractament dels menors de 14 anys, a la inimputabilitat penal cal sumar-li a partir d’ara la irresponsabilitat civil.

Com sempre, la víctima menor d’edat o incapacitada cobrarà la indemnització a través dels seus pares o tutors legals perquè aquests la administrin a favor de la víctima fins a la seva majoria d’edat. Si els pares estan divorciats el cobrament el rebrà el progenitor que tingui la guarda i custòdia.

 

Els advocats d’accidents de trànsit Accigest considerem positiu aquest canvi en la legislació en defensa de les víctimes més vulnerables.

Sense comentaris

Escriu un comentari

¡Llámanos!