Indemnització per accident de trànsit a menors de 14 anys i incapacitats

Menor creuant el carrer. Advocats accidents de trànsit. Accigest

Els menors de 14 anys o incapacitats, víctimes d’accidents de trànsit o atropellaments, tindran dret a cobrar el 100% de la quantitat que els correspongui amb independència del percentatge de culpabilitat que hagin tingut en el sinistre.

L’article 1.2 de Reial decret legislatiu 8/2004, de 29 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre responsabilitat civil i assegurança en la circulació de vehicles a motor (actualitzat a la Llei 35/2015, de 22 de setembre, de reforma de sistema per a la valoració dels danys i perjudicis causats a les persones en accidents de circulació), estableix que:

En los supuestos de secuelas y lesiones temporales, la culpa exclusiva o concurrente de víctimas no conductoras de vehículos a motor que sean menores de catorce años o que sufran un menoscabo físico, intelectual, sensorial u orgánico que les prive de capacidad de culpa civil, no suprime ni reduce la indemnización y se excluye la acción de repetición contra los padres, tutores y demás personas físicas que, en su caso, deban responder por ellas legalmente. Tales reglas no procederán si el menor o alguna de las personas mencionadas han contribuido dolosamente a la producción del daño.

Com veieu, encara que la culpa de l’accident sigui del propi nen menor de 14 anys o d’un incapacitat, aquest tindrà igualment dret a cobrar una indemnització per les lesions sofertes a càrrec de la part contrària. Aquesta indemnització tampoc es podrà veure reduïda en els supòsits en què la víctima hagi contribuït al resultat lesiu (cinturó de seguretat descordat, circular en motocicleta sense casc, etc …). A més l’asseguradora contrària no podrà repetir en cap cas contra els pares o tutors legals del menor o incapacitat.

atropellament nen

Tot i això, hem de considerar l’existència de tres excepcions a aquesta regla:

  • Si el menor de catorze anys o incapacitat és conductor d’un vehicle a motor en el moment de l’accident.
  • Si el nen o incapacitat actua fraudulentament en la producció del dany.
  • En el cas de mort del menor de 14 anys o incapacitat, ja que la nova regla només s’aplica en el cas de seqüeles i lesions temporals.

Convé assenyalar que l’àmbit civil queda equiparat a l’àmbit penal pel que fa a el tractament dels menors de 14 anys, a la inimputabilitat penal cal sumar-li la irresponsabilitat civil.

Com sempre, la víctima menor d’edat o incapacitada cobrarà la indemnització a través dels seus pares o tutors legals perquè aquests la administrin a favor de la víctima fins a la seva majoria d’edat. Si els pares estan divorciats el cobrament el rebrà el progenitor que tingui la guarda i custòdia.

Si es troben en un supòsit com l’anteriorment esmentat contacti’ns i els advocats d’accidents de trànsit Accigest els ajudaran al respecte.

Escriure un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Explica'ns més sobre el teu accident!

Últimes publicacions

Indemnització per accident in itinere

En aquest article tractarem sobre la indemnització en accidents in itinere. Abans de començar haurem de determinar què és un accident in itinere. Els accidents in itinere són aquells que succeeixen durant el trajecte que realitza el treballador des del domicili fins al lloc de treball o viceversa. Pot ser… Llegir més