L’atestat policial en un accident de trànsit

Atestat policial. Advocats accident de trànsit. Accigest

Si ha patit un accident de trànsit en el qual no ha pogut posar-se d’acord amb la resta d’implicats respecte a la versió dels fets o la culpa en el sinistre, o bé si no disposa de les dades dels altres intervinents, segurament li interessarà obtenir còpia de l’atestat policial en el cas que hagi intervingut alguna autoritat policial.

Què és un atestat policial?

L’atestat policial és un document oficial instruït per les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, mitjançant el qual els agents que intervenen després de la producció d’un accident de trànsit fan constar els fets ocorreguts, les diligències que han dut a terme per a determinar aquests fets, i totes les altres dades rellevants que envolten el sinistre.

atestados-policia

En aquest sentit, l’atestat policial té dues funcions principals: Identificar a les parts implicades en un accident, i esclarir els fets ocorreguts amb la finalitat de determinar la culpabilitat del causant.

A més, en determinats casos, l’atestat també servirà per a establir si els fets que envolten l’accident podrien ser constitutius d’un delicte en la circulació.

Contingut bàsic de l’atestat

Generalment, l’atestat té el següent contingut bàsic:

  1. Lloc, data i hora del sinistre.
  2. Dades de la policia intervinent.
  3. Identificació de les parts implicades en l’accident (tant dels vehicles com dels conductors, propietaris i companyies d’assegurances, vianants perjudicats, etc.).
  4. Manifestacions i/o versions de les parts implicades.
  5. Identificació de possibles testimonis oculars dels fets.
  6. Manifestacions i/o versions dels testimonis.
  7. Anàlisi de les circumstancies del sinistre (posició final dels vehicles, vestigis en la calçada, persones lesionades, etc.).
  8. Descripció de la possible seqüència i/o mecànica dels fets, atenent a l’anterior. A vegades, va acompanyada d’un croquis.
  9. Opinió i/o conclusions de la patrulla.

Per a què serveix l’atestat?

L’atestat policial adquireix especial rellevància, d’una banda, per a poder identificar al possible responsable en un accident de trànsit i, d’altra banda, per a determinar la seva culpabilitat en aquest.

En el cas de comptar amb un atestat favorable, serà més senzill poder aconseguir un acord amb la companyia d’assegurances del vehicle responsable, ja que la culpabilitat en l’accident estarà acreditada. En aquest sentit, es tractarà de discutir l’abast dels danys soferts, però ja no la responsabilitat del vehicle causant.

El fet de no comptar amb un atestat favorable no implica automàticament que no es tingui dret a indemnització, si bé és cert que les gestions de reclamació podran complicar-se i allargar-se molt més que un supòsit en què es disposi d’atestat favorable.

Sempre que intervingui la policia hi haurà atestat?

Encara que és habitual que, quan l’autoritat policial intervé després d’un accident, confeccioni un atestat, pot ocórrer que en algunes ocasions això no sigui així.

Un exemple en el qual els agents poden considerar que és innecessari realitzar un atestat és el cas en què els conductors dels vehicles implicats estan d’acord sobre la versió de l’ocorregut (ja que, normalment, també estan disposats a confeccionar un comunicat amistós).

Així doncs, pot ocórrer que l’autoritat policial acudeixi al lloc dels fets, i ajudi els implicats a emplenar la Declaració Amistosa d’Accident sense realitzar cap atestat.

Quin termini tinc per a demanar un atestat?

La veritat és que no existeix un termini concret o un temps determinat per a poder sol·licitar l’atestat policial, si no que és possible demanar-lo en qualsevol moment.

No obstant això, és important tenir en compte que, de manera habitual, la policia triga algunes setmanes (a vegades, fins i tot, mesos) a finalitzar la confecció de l’atestat.

Això és així perquè han de prendre declaració als testimonis i implicats, confeccionar un croquis del lloc de l’accident, etc. Gestions, totes elles, que requereixen d’un cert temps.

Per tant, com més aviat millor se sol·liciti el mateix, abans es podran esclarir les circumstàncies de l’accident.

Com aconseguir l’atestat?

Com a norma general, podrem aconseguir l’atestat policial en les corresponents dependències policials, existint diverses maneres de dur a terme la gestió de sol·licitud, com veurem a continuació.

No obstant això, tot i que és més excepcional, en algunes ocasions l’autoritat policial pot remetre l’atestat al Jutjat del partit judicial del lloc de l’accident. El criteri per a prendre aquesta decisió sol estar relacionat amb la gravetat de les lesions sofertes pels accidentats i en la possibilitat que s’hagués comès un delicte contra la seguretat del trànsit (conducció temerària, alcoholèmia, etc.).

Si l’atestat el té la policia

A continuació detallarem com aconseguir l’atestat d’alguns dels cossos policials més importants:

– Mossos d’Esquadra

A Catalunya són els Mossos d’Esquadra els encarregats de confeccionar l’atestat d’aquells accidents ocorreguts en vies interurbanes (mentre que les policies Locals i Municipals són els qui realitzen els atestats en accidents ocorreguts en vies urbanes).

Per a obtenir l’informe policial o atestat quan l’hagin aixecat els Mossos d’Esquadra podrem fer-ho per Internet mitjançant la plataforma ATENEA, sempre que disposem d’un certificat digital, o bé presencialment en la comissaria intervinent.

A comissaria ens lliuraran un formulari amb l’identificador necessari per a realitzar el pagament de la taxa en les oficines de “La Caixa”, amb la corresponent carta de pagament, o en un terminal de ServiCaixa.

En cas que sigui un representant legal del perjudicat qui sol·liciti l’informe de manera presencial (advocat, mediador, gestor, etc.), haurà d’aportar còpia del document d’identitat de la víctima i una autorització amb el seu consentiment al fet que se li lliuri el mateix.

Prèviament al lliurament de l’atestat el sol·licitant haurà d’abonar la taxa fixada.

– Guàrdia Urbana de Barcelona

Quan en l’accident intervingués la Guàrdia Urbana de Barcelona i necessitem obtenir l’informe policial, també podrem sol·licitar-lo per Internet mitjançant instància genèrica, sempre que disposem d’un certificat digital, a través de la carpeta de tràmits de la web de l’Ajuntament de Barcelona, podent iniciar el tràmit com a ciutadà o com a empresa. L’enllaç és el següent:

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/registre-electronic

Aquesta instància pot presentar-se directament al Registre General o en qualsevol Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de Districte.

En cas de no disposar de certificat digital, haurem de dirigir-nos de manera presencial a la comissària situada al carrer Guàrdia Urbana núm. 3-5 de Barcelona, en horari de 9 a 14 hores.

Normalment, només ens demanaran el DNI (tret que anem en representació del lesionat, i en aquest cas també ens demanaran còpia del seu DNI i una autorització signada pel mateix donant el seu consentiment al fet que ens lliurin l’atestat).

En aquesta comissària ens lliuraran l’atestat abans de pagar-lo juntament amb el document de pagament amb el qual haurem d’abonar el pagament de la taxa dins d’un termini establert.

No obstant això, si el que necessita són només les dades dels vehicles implicats en l’accident no té cap cost i podrà demanar-les igualment mitjançant instància o presencialment a comissària.

Si té qualsevol dubte, pot fer la consulta directament al correu electrònic GU_OIT_Accidents@bcn.cat o al telèfon 93 291 50 92.

– Guàrdia Civil

Per a obtenir un atestat instruït per la Guardia Civil (també denominat Informe Arena o Informe Estadístic), tenim les opcions de sol·licitar-ho personalment a les seves oficines, via correu electrònic o bé de manera telemàtica.

En aquest últim cas, al qual podrem optar si tenim DNI, certificat electrònic o Cl@ve Pin, primer haurem d’accedir al portal web de la Guardia Civil, al qual es pot entrar a través del següent enllaç:

https://sede.guardiacivil.gob.es/

Una vegada en la web, s’haurà d’entrar en la pestanya de “Tráfico”, dins de la qual trobarem l’opció “Informes de accidentes de tráfico”.

Dins d’aquesta opció, haurem de triar la província o Subsector de Trànsit en el qual han ocorregut els fets, ja que la Guardia Civil actua en diversos àmbits.

Després de seleccionar el lloc de l’accident, haurem d’emplenar un formulari (ja sigui com perjudicat o, en cas de disposar de representant legal, com a representant), en el qual fem constar les dades més rellevants del sinistre.

Acabat aquest procés, haurem d’esperar a rebre via e-mail l’informe o resposta de la Guardia Civil.

Excepcionalment, els informes de la Guardia Civil, no requereixen el pagament de cap taxa, si no que són totalment gratuïts.

– Policia Municipal de Madrid

Per a disposar d’un atestat emès per la Policia Municipal de Madrid, podrem sol·licitar-lo de manera presencial, amb cita prèvia, a les Oficines de registre municipals, així com als registres d’altres Administracions Públiques.

La sol·licitud de cita prèvia pot gestionar-se des del següent enllaç:

https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.62876cb64654a55e2dbd7003a8a409a0/?vgnextoid=4a84de8cdd5e6210VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=d6e537c190180210VgnVCM100000c90da8c0RCRD

Una altra opció és emplenar una “sol·licitud d’informe d’actuacions de bombers, policia municipal i agents de mobilitat”, que trobarem a la seu electrònica de l’Ayuntamiento de Madrid. L’enllaç és el següent:

https://sede.madrid.es/portal/site/tramites/menuitem.62876cb64654a55e2dbd7003a8a409a0/?vgnextoid=6d424a68e5ae7310VgnVCM1000000b205a0aRCRD&vgnextchannel=4dc737c190180210VgnVCM100000c90da8c0RCRD&vgnextfmt=default

Per a l’obtenció de l’atestat, s’exigeix l’autoliquidació de la taxa per Expedició de Documents Administratius per cadascun dels Informes que es tramitin sobre actuacions dels Serveis de Policia Municipal i Agents de Mobilitat (encara que no pels serveis de bombers).

– Guàrdia Urbana de l’Hospitalet de Llobregat

Per a obtenir l’informe policial o l’atestat haurem de presentar la petició al fax 93 402 95 76, indicant les dades de l’accident i especificant si actuem com a representants del lesionat.

Una vegada preparat l’informe, ens avisaran per què acudim a la comissaria situada en carrer Migdia, núm. 5, 2a de L’Hospitalet de Llobregat a recollir la carta de pagament, necessària per abonar la taxa.

Efectuat el pagament, haurem de tornar a la comissaria amb el justificant bancari, còpia del fax amb la nostra petició i còpia del DNI perquè ens facin lliurament de l’informe policial.

Davant qualsevol dubte, poden dirigir-se al correu electrònic guardiaurbana@l-h.cat o al telèfon 93 409 10 92.

– Policia Municipal de Terrassa

Si l’accident va ocórrer a Terrassa i precisem l’informe tècnic o l’atestat, haurem de constatar el número d’informe a través del correu SGPM@terrassa.cat.

Una vegada tinguem aquest número de referència, haurem de demanar l’informe policial entrant a la web de l’Ajuntament i emplenant les dades requerides en el següent enllaç:

https://aoberta.terrassa.cat/tramits/ferTramit.jsp?id=2781

Quan s’acabi de confeccionar l’informe, el mateix ens serà remès en el termini d’un mes, aproximadament, al correu electrònic que hàgim indicat en la sol·licitud.

La comissaria es troba en l’Avinguda dels Glories Catalans núm. 3 de Terrassa.

– Policia Municipal de Sabadell

La sol·licitud s’haurà d’efectuar de forma presencial a la comissaria situada al Carrer Pau Claris núm. 100 de Sabadell. El pagament es podrà efectuar directament a comissaria i se’l lliuraran al moment.

– Guàrdia Urbana de Badalona

Per a demanar l’atestat a la Guàrdia Urbana de Badalona el podrem fer tant a través de la web de l’Ajuntament com presencialment, en la Prefectura de la Guàrdia Urbana o bé a les Oficines d’Atenció al Ciutadà.

En el cas d’optar per la tramitació electrònica, s’haurà d’emplenar el formulari electrònic disponible a la pàgina web de l’Ajuntament de Badalona:

https://seu.badalona.cat/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=PTS_CATSERV&DETALLE=6269000171155691699500&lang=ES

El temps de resolució, aproximadament, és d’un mes.

– Ertzaintza

La persona o entitat que desitgi obtenir informes d’accident de trànsit instruïts per l’Ertzaintza haurà de remetre per correu electrònic el corresponent formulari de sol·licitud amb les seves dades personals correctament emplenades, juntament amb les dades bàsiques de l’atestat (data, lloc, matrícules dels vehicles implicats, referència de l’Ertzaintza, etc.).

Aquests formularis emplenables es troben disponibles en totes les unitats de l’Ertzaintza o es poden sol·licitar a través de l’e-mail investigaciontrafico@ertzaintza.eus.

Els particulars, els seus representants legals (advocats) o els familiars que representin als particulars, també poden sol·licitar una còpia dels informes d’accident de manera presencial a qualsevol de les unitats de l’Ertzaintza que disposin d’oficina d’atenció al públic.

Si l’atestat es troba al jutjat

L’autoritat intervinent pot remetre l’atestat al Jutjat d’Instrucció del partit judicial corresponent al lloc dels fets, basant-se en la gravetat de les lesions sofertes pels accidentats (o en el cas d’haver resultat de mort) i en si ha pogut existir un delicte contra la seguretat del trànsit (conducció temerària, alcoholèmia, etc.).

En aquest cas haurem d’acudir als Jutjats per a obtenir còpia de l’atestat.

Depenent de la mena de procediment judicial que s’hagi incoat, la victima podrà personar-se al Jutjat ella mateixa i retirar còpia de l’informe policial de l’accident, o bé necessitarà personar-se amb advocat i procurador amb la finalitat d’obtenir-la.

Consultar gratis a un advocat especialista en accidents

Quant costa l’atestat?

Si l’atestat el té la policia

En aquest cas, el cost de la taxa depèn de cada localitat i/o cos policial intervinent, podent variar bastant.

Posem a continuació alguns exemples dels preus de les taxes, actualitzades a octubre de 2021:

– Mossos d’Esquadra

El cost de l’atestat policial instruït pels Mossos d’Esquadra és de 60,75€.

– Guàrdia Urbana de Barcelona

El preu de la taxa pels atestats emesos per la Guàrdia Urbana de Barcelona pot variar en funció del nombre de declaracions recollides, fotografies adjuntes, croquis acompanyats, etc.

Normalment, sol tenir un cost mínim de 70,00€ i fins més de 100,00€.

– Guàrdia Civil

Excepcionalment, els informes de la Guardia Civil, no requereixen el pagament de cap taxa, si no que són totalment gratuïts.

– Policia Municipal de Madrid

Els informes sobre actuacions dels serveis de Policia Municipal i Agents de mobilitat tenen un cost de 32,85€.

– Policia Municipal de Terrassa

El cost dels informes relatius a accidents de trànsit, amb croquis inclòs, és de 81,55€ si els emet la Policia Municipal de Terrassa.

– Policia Municipal de Sabadell

El preu de la taxa pels atestats emesos per la Policia Municipal de Sabadell pot variar en funció del nombre de declaracions recollides, fotografies adjuntes, croquis acompanyats, etc.

El cost pot oscil·lar entre els 38,65€ d’un informe simple fins als 120,70€ d’un informe complet amb croquis. Cada fotografia tindrà un cost addicional de 5,50€. Si només volem obtenir les dades dels vehicles implicats haurem d’abonar 0,90€.

Si l’atestat es troba al jutjat

En aquest altre supòsit, no caldrà l’abonament de cap taxa per l’obtenció de l’atestat, si bé és possible que es requereixin els serveis d’un advocat i, possiblement, també d’un Procurador.

Els costos que en aquest cas suposi l’obtenció de l’atestat, dependran de les tarifes de cadascun d’aquests professionals.

Què ocorre si no estic d’acord amb l’atestat?

La policia no sempre reflecteix la veritat absoluta del què ha passat en un accident.

Pot ocórrer, en casos en els quals els conductors implicats donen versions contradictòries o, per exemple, quan no hi ha testimonis dels fets, que la patrulla arribi a una conclusió errònia, basada en deduccions sense major valor probatori.

Cal dir que això no té per què ser per falta de diligència de la policia, si no que a vegades la patrulla no disposa dels mitjans tècnics necessaris per a poder arribar a una conclusió encertada.

Sent així, què podem fer si la policia arriba a una conclusió amb la qual no estem d’acord?

Tenim la possibilitat d’emplenar una fulla de suggeriment/queixa (que es pot sol·licitar i després lliurar presencialment a comissaria) o presentar un formulari de sol·licitud de rectificació d’atestat (per mitjans telemàtics en els corresponents canals oficials), mitjançant el qual haurem d’identificar-nos, reflectir les dades de l’atestat amb el qual no estem d’acord, i exposar els motius pels quals considerem que el mateix conté algun error.

Així mateix, és important acompanyar a aquesta sol·licitud qualsevol document o mitjà de prova que permeti als agents revisar de nou les circumstàncies de l’accident i, si escau, decidir si rectifiquen algun extrem.

Per exemple: Si va haver-hi algun testimoni dels fets la declaració dels quals no està inclosa a l’atestat, seria convenient aportar la seva declaració escrita, al costat de les seves dades identificatives i una fotocòpia del seu document d’identitat.

Exemples d’atestats

A continuació us ensenyem alguns exemples d’atestats:

Si té problemes per obtenir còpia de l’atestat de l’accident de trànsit que ha sofert, no dubti a contactar amb ACCIGEST amb la finalitat que els nostres advocats puguin ajudar-li.

2 comentaris a “L’atestat policial en un accident de trànsit

Escriure un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Explica'ns més sobre el teu accident!

Últimes publicacions

Indemnització per accident in itinere

En aquest article tractarem sobre la indemnització en accidents in itinere. Abans de començar haurem de determinar què és un accident in itinere. Els accidents in itinere són aquells que succeeixen durant el trajecte que realitza el treballador des del domicili fins al lloc de treball o viceversa. Pot ser… Llegir més